การฝึกอบรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ

ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ข้อบังคับ และโอกาสที่เกิดจากความสมัครใจมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เหตุการณ์นี้จะมีอิทธิพลต่อธุรกิจของคุณอย่างไร และคุณจะใช้โอกาสใดในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

เรามีหลักสูตรการฝึกอบรมลูกค้าที่ได้ผลจริงทั่วโลกในภาษาต่าง ๆ ที่นำโดยผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรมและผ่านการรับรอง เรามีการจัดการฝึกอบรมทั้งในรูปแบบสาธารณะและภายในพื้นที่ รวมถึงบริการฝึกอบรมที่ออกแบบตามต้องการ

หลักสูตรการฝึกอบรมที่เรานำเสนอ

ดูหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งหมด