ความปลอดภัยของอาหาร

คุณมั่นใจหรือว่าห่วงโซ่อุปทานของอาหารของคุณนั้นปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืน

อุตสาหกรรมอาหารต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าที่มีการเรียกร้องมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ข้อกำหนดของรัฐที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ประเด็นเรื่องตราสินค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเติบโต และความกังวัลด้านความสามารถในการทำกำไร

เราได้ทำงานร่วมกับแบรนด์ชั้นนำของโลกเพื่อให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของพวกเขาสัมฤทธิ์ผลมากที่สุดมานานกว่า 25 ปี เราจะช่วยคุณปกป้องชื่อเสียงแบรนด์ของคุณและผู้บริโภค โดยการจัดการกับความซับซ้อนของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทานของคุณ และโดยการรับรองความปลอดภัยและความยั่งยืนของอาหาร

เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่คุณ เรามีผู้ประเมินอาหารที่ผสานระเบียบวิธีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเราเข้ากับประสบการณ์ในภาคกลุ่มที่มากหลายและความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับมาตรฐานและแผนการระดับสากลและระดับท้องถิ่น นอกจากนี้ LRQA ยังมีการจัดทำเนื้อหามากมายเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆ ที่หลากหลายเกี่ยวกับหัวข้อความปลอดภัยของอาหาร คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารเหล่านี้ได้จากหัวข้อด้านล่าง:

กรณีศึกษาเรื่องความปลอดภัยของอาหาร

กรณีศึกษาเหล่านี้จะกล่าวถึงความท้าทายและเรื่องราวความสำเร็จในหัวข้อความปลอดภัยของอาหาร และอธิบายว่าองค์กรเหล่านี้ได้รับประโยชน์จากการประเมินผลและการรับรองมาตรฐานกับ LRQA อย่างไร ดาวน์โหลดเอกสารกรณีศึกษาดังกล่าวได้จากลิงก์ด้านล่าง:

ACP ยุโรป Mengniu ห่วงโซ่อุปทานของอาหาร
LRQA Case Study - ACP
Download in Thai 
LRQA Case Study - Mengniu
Download in Thai 
LRQA Case Study - Food Supply Chain
Download in Thai 

LRQA จะให้ความช่วยเหลือได้อย่างไร

ระเบียบวิธีที่มีความเฉพาะตัวของเราจะช่วยให้คุณจัดการความท้าทาย ระบบ และความเสี่ยงทางธุรกิจของคุณ เพื่อปรับปรุงและปกป้องการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของคุณ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ถือผลประโยชน์ร่วม

ความเข้าใจอย่างเชิงลึกของเราและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของผู้ประเมินผลของเราช่วยให้เราสามารถมอบประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้แก่ลูกค้าของเราผ่านวิธีการจัดการโครงการอย่างมีแบบแผน เราทราบดีว่าการสื่อสารที่ดีนั้นเป็นปัจจัยหลักในการมอบความโปร่งใสในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการด้านความปลอดภัยของอาหาร เราทำงานกับลูกค้าของเราและกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ต้องการให้แก่ทุกฝ่าย