มาตรฐานและแผนการด้านความปลอดภัยของอาหาร

LRQA ได้ทำงานในภาคกลุ่มอาหารอย่างกว้างขวางมานานกว่าสองทศวรรษ อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนา การทำให้เป็นแบบแผน และการปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหาร

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารของเราเป็นสมาชิกประจำคณะกรรมการวิชาการชั้นนำระดับโลกด้านความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งรวมถึง คณะกรรมการวิชาการด้านมาตรฐาน ISO 22000 คณะกรรมการอาหารของสำนักงานด้านการรับรองจากยุโรป มูลนิธิเพื่อการรับรองความปลอดภัยของอาหาร และคณะกรรมการวิชาการขององค์กรความปลอดภัยอาหารสากล (GFSI)

เราขอรับรองมาตรฐาน

ดูมาตรฐานทั้งหมด