การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของอาหาร

LRQA นำเสนอแนวทางการฝึกอบรมมากมายที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ และทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากมาตรฐานและแผนการด้านความปลอดภัยของอาหาร

ISO 22000 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนั้น ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณต่อคุณภาพในการผลิตอาหาร การบรรจุภัณฑ์ หรือการแปรรูปเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมในการยื่นข้อเสนอสำหรับการทำสัญญากับผู้ค้าปลีกรายใหญ่และซูเปอร์มาร์เก็ต

เรามีหลักสูตรที่จะช่วยให้คุณพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจัดการที่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 22000 นอกจากนั้นแล้ว มูลนิธิเพื่อการรับรองความปลอดภัยของอาหาร (FSSC) ซึ่งได้รับการยอมรับจากโครงการความปลอดภัยอาหารสากล (GFSI) ยังได้ทำการรับรองหลักสูตรต่าง ๆ นี้ด้วย ได้แก่ FSSC 22000 การประเมินค่าและการตีความสำหรับผู้ผลิตอาหาร FSSC 22000 การประเมินค่าและการตีความสำหรับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร และหัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ค้นหาวันเวลาและสถานที่จัดหลักสูตรใกล้บ้านท่านจากรายการด้านขวามือ หรือใช้เครื่องมือค้นหาหลักสูตรของเรา

หลักสูตรการฝึกอบรมที่เรานำเสนอ

ดูหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งหมด