ความปลอดภัยของข้อมูล

บริการด้านไอทีและระบบการจัดการข้อมูลที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยมีความความสำคัญต่อองค์กรส่วนใหญ่ ความท้าทายที่สำคัญในการดำเนินธุกิจในสาขานี้ประกอบด้วย:

  • ความพร้อมและความสามารถในการตอบสนองของระบบซึ่งทำให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ
  • ความรับผิดชอบต่อการหาทางแก้ปัญหาที่ป้องกันและบรรเทาภัยคุกคามและช่องโหว่ของระบบ 
  • ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า
  • ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จำเป็นต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในงบประมาณที่จำกัด
  • การเพิ่มขึ้นของอุปทานที่มีความเป็นโลกาภิวัฒน์ พร้อมกับการทวีความซับซ้อนของซัพพลายเออร์
  • การทำให้มั่นใจว่ามีการควบคุมที่เพียงพอที่จะจัดการกับการรักษาความลับ ความซื่อตรง และความพร้อมของข้อมูล
  • ภัยคุกคามจากการฉ้อโกง การบ่อนทำลาย และไวรัส

คุณมีความมั่นใจเท่าใดว่าบริษัทของคุณมีการควบคุมและขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสมและเพียงพอแล้วที่จะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าว ด้วยสถานะทางเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคง ความคาดหวังของลูกค้าที่มากขึ้น และตลาดที่ไม่สามารถคาดเดาได้ อุตสาหกรรมไอทีกำลังมองหาทางออกที่จะช่วยจัดการความท้าทายเหล่านี้ และเราก็สามารถให้ความช่วยเหลือได้

ในฐานะผู้ให้บริการมืออาชีพด้านการให้การรับรองอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เราเข้าใจถึงความท้าทายที่คุณต้องเผชิญ และผู้เชี่ยวชาญของเรามีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือคุณในการจัดการกับความเสี่ยงเมื่อคุณเผชิญความท้าทายเหล่านี้ เราได้ให้บริการด้านการประเมินผลแบบอิสระ บริการรับรองมาตรฐาน และบริการฝึกอบรมที่ไว้วางใจได้แก่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมานานหลายทศวรรษแล้ว และลูกค้าของเราก็อยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในภาคกลุ่ม ผู้ประเมินของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านการทำงานในอุตสาหกรรมนี้มาแล้ว และเป็นผู้ที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ จึงทำให้ระบบของคุณได้รับการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์