บริการปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ของเราจะช่วยให้องค์กรของคุณก้าวหน้าไปอีกหนึ่งขั้น

LRQA เป็นบริษัทแนวหน้าที่สามารถถ่ายทอดหรือให้ความรู้ในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ISO ที่สำคัญทั้งหมดเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

LRQA ทราบดีว่าทุกองค์กรและระบบบริหารจัดการขององค์กรเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 จะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนขององค์กรและความพร้อมของระบบบริหารจัดการของคุณ เราสามารถให้บริการสนับสนุนและการฝึกอบรมที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าแผนการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่มาตรฐานใหม่ของคุณจะตรงตามความต้องการขององค์กรของคุณ

บริการของเราออกแบบมาให้เหมาะสมกับองค์กรและระบบบริหารจัดการของคุณ เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้คุณเข้าใจในระบบ ต่าง ๆ ของคุณอย่างถ่องแท้ เพื่อช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล

ISO ระยะเวลาที่จะเผยแพร่

ISO ระยะเวลาที่จะเผยแพร่
lrqa-iso-9001-2015-revisions

ISO 9001:2015

การเดินทางของคุณเข้าสู่การปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน ISO 9001 กับ LRQA

lrqa-iso-14001-2015-revisions

ISO 14001:2015

บริการปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน ISO 14001 ฉบับแก้ไขจาก LRQA

ISO 45001 Revision

ISO 45001

ISO 45001 คือมาตรฐานระดับสากลใหม่เพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่จะมาแทนมาตรฐาน OHSAS 18001 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ISO 45001 Revision

การปรับปรุงมาตรฐาน ISO ­ มาตรฐานอื่น ๆ

การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมาตรฐานระบบการบริหารจัดการที่มีอยู่