ประโยชน์ของการเปลี่ยนผ่านขั้นต้น

เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการเปลี่ยนผ่านขั้นต้นสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ฉบับแก้ไข

องค์กรของคุณจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านขั้นต้นอย่างไร

ตั้งแต่การประกาศ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 องค์กรต่าง ๆ มีเวลาสามปีในการดำเนินการเปลี่ยนผ่านสู่มาตรฐานใหม่ อย่างไรก็ตาม องค์กรหลายแห่งกำลังทำการเปลี่ยนผ่านขั้นต้นเพื่อขับเคลื่อนประโยชน์ของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน

การเปลี่ยนผ่านขั้นต้นทำให้องค์กรได้รับประโยชน์ที่จับต้องได้สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจ ประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการมีส่วนร่วมที่เพิ่มมากขึ้นของผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทั้งจากภายในและภายนอก การแก้ไขมีผลกระทบต่อขอบเขต การออกแบบ และการควบคุมระบบการจัดการ ฉะนั้น จึงจำเป็นต้องเริ่มการวางแผนแต่เนิ่น ๆ และพัฒนาแผนการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่น

ดาวน์โหลดสำเนาเอกสารความรู้เรื่องการเปลี่ยนผ่านขั้นต้น

LRQA ได้พัฒนาเอกสารสองชุดซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยระบุทิศทางที่ถูกต้องของคุณในการเปลี่ยนผ่านขั้นต้น ผ่านทางข้อมูลเชิงลึกที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญของ LRQA และประสบการณ์ของลูกค้าเข้าไว้ด้วยกัน คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ PDF ได้จากลิงก์ด้านล่างนี้:

คุณภาพ เวลา
ค้นหาองค์ประกอบสำคัญเพื่อพิจารณาเวลาที่ควรวางแผนการเปลี่ยนผ่านขั้นต้น และวิธีการในการดำเนินการให้ลุล่วงอย่างง่ายดาย
มุมมองของลูกค้า
อ่านเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้าของเราซึ่งประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านไปสู่มาตรฐานใหม่
LRQA - Quality Time
Download
LRQA - The Client Perspective
Download

LRQA สามารถช่วยเหลือคุณอย่างไร

ความเข้าใจเชิงลึกของเราและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของผู้ประเมินผลของเราช่วยให้เราสามารถมอบประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้แก่ลูกค้าของเราผ่านวิธีการจัดการโครงการอย่างมีแบบแผน เรายังจัดหาการอบรมที่ครอบคลุม และบริการการประเมินเพื่อช่วยให้องค์กรของคุณเปลี่ยนผ่านไปสู่มาตรฐานใหม่และมาตรฐาน ISO ฉบับแก้ไขได้โดยไร้ปัญหา