พอดคาสต์ ISO 45001

ISO 45001 คือมาตรฐานระดับสากลฉบับใหม่เพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งจะมาแทน OHSAS 18001 ในพอดคาสต์ชุดนี้ สตีฟ วิลเลียมส์ ผู้จัดการระบบและการกำกับดูแลของ Lloyd's Register และเป็นสมาชิกของ ISO/PC 283 ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่รับผิดชอบโครงการพัฒนามาตรฐานฉบับใหม่ จะมาให้คำแนะนำเรื่องมาตรฐานฉบับใหม่และข้อกำหนดต่างๆ ตลอดจนประโยชน์ที่พึงได้รับจาก ISO 45001 นอกจากนี้เขายังจะอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนแรกที่องค์กรต่างๆ สามารถทำได้เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่มาตรฐานฉบับใหม่