การฝึกอบรม ISO 45001

ISO 45001 คือมาตรฐานระดับสากลใหม่เพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่จะมาแทนมาตรฐาน OHSAS 18001 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

การฝึกอบรม ISO 45001

LRQA จะพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมแบบต่าง ๆ ทันทีที่มาตรฐานสากลฉบับร่าง (DIS) ออกเผยแพร่ เรามีแผนที่จะประกาศหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการของเราในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (ปี 2016) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของขั้นตอน DIS เพื่อชี้ให้เห็นว่า:

  • ภาคผนวก SL – โครงสร้างใหม่ในระดับสูงสำหรับมาตรฐาน ISO
  • ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด มีอะไรใหม่ในมาตรฐาน ISO 45001
  • การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีความสำคัญต่อองค์กรของคุณ
  • คำแนะนำที่มีประโยชน์ที่จะสามารถช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนจากมาตรฐาน OHSAS 18001 เป็นมาตรฐาน ISO 45001

ส่งอีเมลหาเราเพื่อแจ้งความสนใจของคุณให้เราทราบ