การฝึกอบรม ISO 45001

ISO 45001 คือมาตรฐานระดับสากลใหม่เพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่จะมาแทนมาตรฐาน OHSAS 18001 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

การฝึกอบรม ISO 45001

LRQA จะพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมแบบต่าง ๆ ทันทีที่มาตรฐานสากลฉบับร่าง (DIS) ออกเผยแพร่ เรามีแผนที่จะประกาศหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการของเราในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (ปี 2016) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของขั้นตอน DIS เพื่อชี้ให้เห็นว่า:

  • ภาคผนวก SL – โครงสร้างใหม่ในระดับสูงสำหรับมาตรฐาน ISO
  • ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด มีอะไรใหม่ในมาตรฐาน ISO 45001
  • การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีความสำคัญต่อองค์กรของคุณ
  • คำแนะนำที่มีประโยชน์ที่จะสามารถช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนจากมาตรฐาน OHSAS 18001 เป็นมาตรฐาน ISO 45001

ส่งอีเมลหาเราเพื่อแจ้งความสนใจของคุณให้เราทราบ

Under Revision Occupational Health and Safety Standard ISO 45001:201x

ISO 45001 Appreciation and Interpretation

Learn how you can embed occupational health and safety management into your business and improve the occupational health and safety performance of your business, with consequential commercial benefits