การวิเคราะห์ช่องว่าง

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน บริการด้านการวิเคราะห์ช่องว่างของเราจะเป็นการประเมิน QMS ที่มีของคุณกับข้อกำหนดของมาตรฐานระดับสากลเพื่อช่วยให้คุณสามารถพัฒนาแผนการเปลี่ยนผ่านของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบต่อองค์กรจากการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานจะขึ้นอยู่กับองค์กรและระบบบริหารจัดการแต่ละระบบของคุณ ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความพร้อมและความซับซ้อนของ QMS ปัจจุบันของคุณ ทำให้ระบบการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่มีอยู่ รวมถึงการประเมินผลและการจัดการความเสี่ยงปัจจุบันขององค์กรมีอิทธิพลอย่างสูงต่อระดับความเปลี่ยนแปลงที่คุณจะต้องรับผิดชอบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในอนาคตของมาตรฐาน ISO 9001:2015

ตามข้อกำหนดการรับรองระบบ โปรดทราบว่าบริการเปลี่ยนผ่านมาตรฐานใหม่บริการใดก็แล้วแต่ (รวมถึงการวิเคราะห์ช่องว่างและการฝึกอบรม) จะรวมอยู่ในช่วงเวลาการตรวจเยี่ยมเพื่อทำการประเมินผลตามที่มีข้อตกลงกันอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านการวิเคราะห์ช่องว่างของเรา โปรดส่งอีเมลมาที่ enquiriesth@lr.org หรือโทรติดต่อ +66 (0)2 367 6694 ต่อ 35