การประเมินผลเบื้องต้นของ ISO 9001:2015

LRQA’s Preliminary Assessment examines and reports on your management system’s readiness for the transition assessment.

เตรียมพร้อม เริ่ม เปลี่ยน

หากคุณกำลังวางแผนการเปลี่ยนผ่านสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015 ให้กับองค์กรของคุณ LRQA สามารถให้การช่วยเหลือคุณโดยการให้บริการรูปแบบต่าง ๆ ตามการประเมินผล ซึ่งได้ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านของคุณ

การประเมินเบื้องต้น – ภาพรวม

การประเมินเบื้องต้นโดย LRQA จะตรวจสอบและรายงานความพร้อมของระบบการบริหารจัดการของคุณเพื่อประเมินการเปลี่ยนผ่าน โดยสามารถดำเนินการในขั้นตอนใดของการพัฒนาระบบของคุณก็ได้ แต่เนื่องจากการประเมินนี้เป็นการประเมินตามหลักฐาน คุณจะได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นหากคุณได้เริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามเนื้อหาที่เพิ่มเข้ามาในมาตรฐาน ISO 9001:2015 แล้ว การประเมินนี้ให้ความสำคัญกับวิธีแก้ไขระบบการบริหารจัดการของคุณ หรือวางแผนที่จะแก้ไข และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการแก้ไข ผู้ประเมินของเราจะให้คำแนะนำว่าองค์กรของคุณตรงกับข้อกำหนดของมาตรฐานใหม่ในส่วนขององค์ประกอบของระบบที่ตรวจสอบหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่พบเป็นหลัก เราสามารถประเมินมาตรฐานทั้งหมดในภาพรวม หรือเน้นไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะก็ได้

การเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินเบื้องต้น

ก่อนที่จะมีการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินเบื้องต้น คุณควรศึกษาหรือทำความเข้าใจกับข้อกำหนดใหม่ และข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในมาตรฐาน ISO 9001:2015 เสียก่อน รวมถึงพิจารณาความพร้อมของบุคคลภายในองค์กรของคุณ พิจารณาว่าผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกระบวนการ และทีมกำกับดูแลภายในพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านนี้หรือยัง และมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงไปสู่มาตรฐานใหม่นี้หรือไม่ พวกเขาทราบหรือไม่ว่าองค์กรมีความคาดหวังอะไรต่อพวกเขาบ้าง สิ่งนี้ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้นำและการมีส่วนร่วมของผู้บริการระดับสูงอย่างชัดเจน ตลอดกระบวนการสัมภาษณ์แบบโต้ตอบและแสดงหลักฐานอย่างต่อเนื่องในระหว่างการตรวจเยี่ยม ผู้ประเมินของเราจะ:    

  • ประเมินความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับข้อกำหนดใหม่
  • ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการของคุณ และ
  • พิจารณาว่าคุณมีส่วนร่วมในการดำเนินการหรือมีความตั้งใจที่จะดำเนินการสิ่งเหล่านี้ภายในระบบการจัดการของคุณอย่างไร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเบื้องต้นของเรา โปรดส่งอีเมลมาที่ enquiriesth@lr.org หรือโทรติดต่อ +66 (0)2 367 6694 ต่อ 35