การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมาตรฐานระบบการบริหารจัดการที่มีอยู่

หลังจากการเผยแพร่ภาคผนวก SL ซึ่งเป็นโครงสร้างระดับสูงใหม่สำหรับการพัฒนามาตรฐานระบบบริหารจัดการมาตรฐาน ISO ทั้งหมดแล้ว LRQA จะอัพเดทข้อมูลและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่มีการนำเสนอ และการเตรียมพร้อมในการปรับเปลี่ยนสำหรับมาตรฐานต่อไปนี้:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 27001
 • OHSAS 18001
 • ISO/IEC 20000
 • ISO 22301
 • ISO 55001
 • ISO/TS 16949
 • AS/EN 9100 series TickITplus
 • CAS­T
 • มาตรฐานอุปกรณ์วินิจฉัยภายนอกและอุปกรณ์ทางการแพทย์
หากคุณยังไม่พบมาตรฐานที่กำลังมองหาอยู่ โปรดกรอกแบบฟอร์มคำถามออนไลน์ ทางผู้จัดการฝ่ายเทคนิคของเราจะติดต่อกลับหาคุณเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม