ประกาศข้อกำหนดใหม่สำหรับ FSSC 22000 v 4.1

มูลนิธิ FSSC ได้ประกาศข้อกำหนดเพิ่มเติมจำนวน 13 ข้อเพื่อเพิ่มเข้าไปในการตรวจประเมิน FSSC 22000 รุ่น 4.1 ณ วันที่ 31 มกราคม ข้อกำหนดใหม่เหล่านี้เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขของ GFSI เมื่อเทียบกับการใช้งาน FSSC

ข้อกำหนดเหล่านี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารเฉพาะบางประเภทย่อย ดังนั้นจึงเกี่ยวข้องกับบางธุรกิจ เท่านั้น สำหรับบางบริษัท หัวข้อเหล่านั้นอาจถูกรวมไว้แล้วในระบบความปลอดภัยของอาหารที่มีอยู่ คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารสำหรับลูกค้าของเรา หัวข้อ "ข้อกำหนดเพิ่มเติมของ FSSC ณ เดือนมกราคม 2562"

มาตรฐานจะถูกทบทวนทั้งหมดใน FSSC 22000 รุ่น 5 ที่จะตีพิมพ์ในเดือนพฤษภาคม 2562 รุ่นใหม่จะรวมถึงมาตรฐาน ISO 22000:2018.

หมายเหตุ:

  • Lloyd’s Register จะไม่ทำการประเมินเทียบกับ FSSC 22000 รุ่น 5 ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งจะทำให้คุณมีเวลาที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่
  • การตรวจประเมินเทียบกับมาตรฐานรุ่นปัจจุบัน (รุ่น 4.1 รวมถึงข้อกำหนดใหม่) จะดำเนินก ถึง 31 ธันวาคม 2562
  • ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ซึ่งหมายถึงช่วงที่คุณจะเปลี่ยนผ่านไปยังรุ่น 5 เพื่อรักษาการรับรองตาม มาตรฐาน FSSC 22000 นั้น จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
  • การรับรองที่ออกสำหรับ FSSC 22000 v 4.1 ทั้งหมดจะหมดอายุภายใน 29 มิถุนายน 2564