กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)

กลไกการพัฒนาที่สะอาดคืออะไร

กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) เป็นกลไกภายใต้พิธีสารเกียวโตที่อนุญาตให้โครงการด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (หรือการกำจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก) ในประเทศที่กำลังพัฒนาสามารถรับเครดิตจากการลดการปล่อยก๊าซ (CER) ซึ่งหนึ่งเครดิตจะเท่ากับก๊าซ CO2 ปริมาณ 1 ตัน คาร์บอนเครดิตประเภท CER จะสามารถทำการแลกเปลี่ยนซื้อขายได้ และถูกใช้โดยประเทศอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซของประเทศนั้น ๆ ภายใต้พิธีสารเกียวโต

กลไกดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในขณะเดียวกันก็มอบความยืดหยุ่นให้กับประเทศอุตสาหกรรมในด้านวิธีที่ใช้ในการทำให้เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซของตนเองเป็นไปตามที่กำหนด

โครงการจะต้องผ่านการจดทะเบียนที่มีความเข้มงวดและเป็นสาธารณะ และผ่านขั้นตอนการออกใบอนุญาตที่ออกแบบมาเพื่อรับประกันการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำได้จริงและพิสูจน์ได้ ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติมจากสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นหากไม่มีโครงการดังกล่าว กลไกนี้ได้รับการกำกับควบคุมโดยคณะกรรมการบริหาร (EB) ด้าน CDM ซึ่งจะขึ้นต่อประเทศที่ให้สัตยาบันในพิธีสารเกียวโต

เพื่อให้ได้รับพิจารณาในการขึ้นทะเบียน โครงการจะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงาน Designated National Authorities (DNA) ก่อนเป็นลำดับแรก

กลไกนี้ถือเป็นผู้บุกเบิกในสายตาของหลาย ๆ คน เป็นแผนการด้านการลงทุนและเครดิตทางสิ่งแวดล้อมระดับสากลแผนการแรกที่มอบเครื่องมือสำหรับชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นมาตรฐาน นั่นคือ CER

LRQA ให้บริการอะไรบ้าง

LRQA ให้บริการพิสูจน์และตรวจสอบกิจกรรมและแผนงาน (PoA) ของโครงการ CDM

การพิสูจน์เป็นกระบวนการในการประเมินกิจกรรมหรือ PoA ของโครงการ CDM แบบอิสระโดย DOE โดยเทียบกับความต้องการของกฎและข้อกำหนดของ CDM โดยพิจารณาเป็นรายโครงการหรือรายเอกสารการออกแบบ PoA ความเห็นในการพิสูจน์จะแสดงในสรุปผลการพิสูจน์กิจกรรมหรือ PoA ของโครงการ CDM ที่เสนอ

การยืนยัน คือ การประเมินแบบอิสระตามกำหนดเวลา และการพิจารณาโดย DOE ภายหลังการลดลงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) จากกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมหรือ PoA ของโครงการ CDM ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว

LRQA สามารถช่วยเหลือคุณอย่างไร

เรานำเสนอบริการพิสูจน์เอกสารของโครงการโดยเทียบกับข้อกำหนดของ CDM ที่อนุญาตให้คุณทำการขึ้นทะเบียนโครงการ การตรวจสอบตามระยะเวลาจะยืนยันว่าการดำเนินงานในโครงการของคุณจะได้รับการยึดถือ/ปฏิบัติตามที่วางแผนไว้ ระบบตรวจสอบนั้นพร้อมใช้งาน สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์และสอดคล้องกับที่อธิบายไว้ในแผนการรายงานและตรวจสอบ และสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการลดการปล่อยก๊าซที่สามารถตรวจยืนยันได้

การตรวจสอบตามระยะเวลาจะกำหนดว่าข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซ GHG นั้น 'ปราศจาก' ข้อความที่ขัดต่อข้อเท็จจริง และข้อมูลที่รายงานนี้มีการสนับสนุนจากหลักฐานที่เป็นเอกสารอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ เรายังรับรองว่าคุณจะสามารถลดการปล่อยก๊าซ GHG ได้สำเร็จตามที่ตรวจสอบยืนยัน ทำให้ EB ของ CDM สามารถออกเครดิต CER ให้คุณสามารถนำไปแลกเปลี่ยนได้ในภายหลัง

ฉันต้องติดต่อใครหากต้องการรับบริการจาก LRQA

กรอกข้อมูลของคุณลงในแบบฟอร์ม "ติดต่อเรา" ที่อยู่ท้ายหน้า หรือส่งอีเมลมาที่ enquiriesth@lr.org และเราจะติดต่อคุณในไม่ช้า