การรายงานความยั่งยืน (CSR)

การรายงานความยั่งยืน หรือที่รู้จักกันในชื่อการรายงาน CSR เป็นกระบวนการที่บริษัทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐ เอกชน มีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน รายงานเหล่านี้จะทำให้องค์กรสามารถแสดงให้ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทราบถึงอิทธิพลที่กิจกรรมขององค์กรมีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน ขณะนี้เริ่มเป็นที่เข้าใจกันดีว่าปัญหาเหล่านี้ที่หนุนตัวเลขบนงบดุลของคุณนั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อชื่อเสียงของคุณ และมีส่วนช่วยให้ธุรกิจโดยรวมของคุณประสบความสำเร็จ

วิธีที่ใช้ในการสื่อสารการดำเนินงานนั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะกับความสนใจของกลุ่มนักลงทุนที่มีต่อบัญชีการดำเนินงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการเพิ่มขึ้นของการทำรายงานตามแนวคิด Triple Bottom Line โดยที่องค์กรนั้นตระหนักถึงบทบาทของปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ของการตรวจสอบรายงานขององค์กร

  • วิธีปฏิบัติชั้นเยี่ยม - ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นย่อมหมายถึงการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีกว่าเดิม
  • ความได้เปรียบในการแข่งขัน - การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานกับผู้แข่งของคุณจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา
  • ลดความเสี่ยง - การตรวจสอบ­แบบอิสระจะเพิ่มความมั่นใจในความสอดคล้องกับหลักกฎหมาย
  • ค่าใช้จ่ายที่ลดลง - การตัดสินใจทางธุรกิจที่ดีขึ้นจะขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การใช้งานทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุน

ทำไมถึงต้องเลือก LRQA สำหรับการตรวจสอบรายงานขององค์กร

  • ประสบการณ์

  • LRQA ทำงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ในทุกภาคกลุ่ม และเมื่อประสบการณ์นี้ผสานกับวิธีการรับรองทางธุรกิจของเรา จะหมายความว่าวิธีการของเรานั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อองค์กรของคุณโดยเฉพาะ
  • ประวัติที่พิสูจน์ได้

  • เรามีลูกค้าระดับสูงในประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค และขณะนี้กำลังให้การตรวจสอบรายงานความยั่งยืนขององค์กรต่าง ๆ เป็นจำนวนมากในประเทศไทย
  • ผู้ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญ

  • ผู้ตรวจสอบของเราได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาหลักการสำหรับมาตรฐานการรับรอง AA1000 และมีส่วนร่วมกับคณะทำงานของ GRI ซึ่งทำให้พวกเขาอยู่ในสถานะที่เหมาะสมต่อการมอบบริการการรับรองที่ละเอียดและสมบูรณ์

การตรวจสอบรายงานขององค์กรคืออะไร

การตรวจสอบรายงาน สารสนเทศ และข้อมูลของคุณโดย LRQA จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่ารายงานของคุณนั้นมีเนื้อหาที่เหมาะสม และระบบข้อมูลที่รายงานของคุณใช้อ้างอิงนั้นมีความสมบูรณ์และน่าเชื่อถือ เราสามารถปรับปรุงบริการตรวจสอบของเราให้ตรงกับเกณฑ์และระดับการรับรองที่คุณต้องการได้ และสามารถตรวจยืนยันรายงานของคุณโดยเทียบกับเกณฑ์การรับรองที่หลากหลาย รวมถึงดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (DJSI) หรือ ESG 100 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาหลักการสำหรับมาตรฐานการรับรอง AA1000 และผู้เชี่ยวชาญของเรายังได้มีส่วนร่วมกับกลุ่มปฏิบัติการของ GRI เราเคยเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานด้านความเป็นรูปธรรม ซึ่งผลการปฏิบัติงานของกลุ่มนี้ได้ทำให้เกิดแนวทางการกำหนดรายงานความยั่งยืน (Technical Protocal) ของ GRI เอกสารตีพิมพ์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อมอบแนวทางอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเกี่ยวกับวิธีการกำหนดเนื้อหาของรายงานความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการกำหนดขอบเขตของรายงาน ขอบข่ายของหัวข้อที่ครอบคลุม ลำดับความสำคัญของการรายงานและระดับความครอบคลุมของแต่ละหัวข้อ และประเด็นที่จะเปิดเผยในรายงานเกี่ยวกับกระบวนการในการกำหนดเนื้อหา