ข้อบังคับด้านสินค้าวัสดุก่อสร้าง

ข้อบังคับด้านสินค้าวัสดุก่อสร้าง

ข้อบังคับด้านสินค้าวัสดุก่อสร้าง (CPR) มีความจำเป็นต่อธุรกิจของคุณ หากคุณเป็นผู้ผลิต นำเข้าและ/หรือจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป (EEA) CPR ได้ถูกนำมาบังคับใช้โดยคณะกรรมาธิการยุโรปและรัฐบาลของสหราชอาณาจักรในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 (ปี 2013) แทนมาตรฐานด้านสินค้าวัสดุก่อสร้าง (CPD) CPR พัฒนามาจากมาตรฐาน CPD และมีวัตถุประสงค์ที่จะทลายอุปสรรคทางการค้าในหมวดสินค้าวัสดุก่อสร้างภายในเขต EEA

ผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือในปัจจุบันได้มีการบังคับใช้เครื่องหมาย CE 

ในสหราชอาณาจักรแล้ว CPR ครอบคลุมอะไรบ้าง

CPR มีขอบเขตการใช้งานที่กว้าง โดยครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่วัสดุที่ใช้ในงานเชื่อมไปจนถึงวัสดุก่อสร้างอาคาร ตลอดจนสินค้าวัสดุก่อสร้างถนน ไม่มีการระบุข้อยกเว้นไว้ใน CPR แต่อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับนี้จะใช้กับสินค้าที่มี 'ข้อกำหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง' เท่านั้น

สินค้าทั้งหมดที่ครอบคลุมโดยข้อบังคับนี้จะต้องมีลักษณะประสิทธิภาพการทำงานที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับ 'ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับงานก่อสร้าง' ตามที่ระบุอยู่ในภาคผนวก I ของ CPR ข้อกำหนดต่าง ๆ แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่อไปนี้:

  • ความต้านทานและเสถียรภาพทางกล
  • ความปลอดภัยกรณีเกิดเพลิงไหม้
  • สุขอนามัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
  • ความปลอดภัยและการเข้าถึงได้ในระหว่างการใช้งาน
  • การป้องกันเสียง
  • เศรษฐศาตร์พลังงานและการกักเก็บความร้อน
  • การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ทำไมจึงเลือก LRQA สำหรับ CPR

LRQA ได้รับการแต่งตั้งเป็นหน่วยงานตรวจสอบอิสระภายใต้ CPR และเรายังมีส่วนร่วมในการประเมินสถานที่ตั้งของการผลิตทั่วทุกมุมโลก เรามีความสามารถในการประเมินผลความสอดคล้องกับมาตรฐานของสินค้าหลายประเภท เราใช้ CPR ในระบบการตรวจประเมินและยืนยันความคงเส้นคงวาของสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ (AVCP) 1, 1+ และ 2+ โดยอ้างอิงจากการประเมินผลระบบการบริหารจัดการคุณภาพ และระบบ 3 ซึ่งอ้างอิงจากการทดสอบสินค้า

ผู้ประเมินผลของ LRQA ได้แก่ วิศวกรก่อสร้างและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม ซึ่งตรงกับความต้องการในธุรกิจของคุณ ช่วยทำให้การประเมินระบบของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ วิธีการประเมินผลการรับรองทางธุรกิจซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะตัวของเราจาก LRQA จะช่วยสนับสนุนบริการต่างๆ ที่เรามีให้ตลอดกระบวนการก่อสร้างและอุตสาหกรรมวิศวการทั้งหมด ดังนั้น เราจึงเข้าใจถึงอุปสรรคที่คุณต้องเผชิญ และผู้เชี่ยวชาญของเราต่างเตรียมพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือคุณในการบริหารจัดการความเสี่ยงของคุณเมื่อพบกับอุปสรรคต่าง ๆ เหล่านี้