มาตรฐานอุปกรณ์ด้านแรงดัน (PED) 97/23/EC

มาตรฐานอุปกรณ์ด้านแรงดัน (PED) 97/23/EC คืออะไร

มาตรฐานอุปกรณ์ด้านแรงดัน (PED) มีความจำเป็นต่อธุรกิจของคุณ หากคุณออกแบบหรือผลิตอุปกรณ์ด้านแรงดันบางประเภทซึ่งวางจำหน่ายภายในพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป

มาตรฐานนี้ครอบคลุมอะไรบ้าง

PED มีขอบเขตที่กว้าง โดยครอบคลุมการออกแบบ การผลิต และการประเมินผลความสอดคล้องกับมาตรฐานของอุปกรณ์ด้านแรงดันและชุดประกอบโดยมีแรงดัน PS สูงสุดที่อนุญาตสูงกว่า 0.5 บาร์ อุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่สำคัญซึ่งระบุอยู่ในภาคผนวก I ของ PED ผู้ผลิตอาจเลือกกระบวนการจากโมดูลความสอดคล้องกับมาตรฐานต่าง ๆ ตามประเภทของอุปกรณ์ พิกัดแรงดัน ปริมาตรหรือปริมาณของเหลว และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากอุปกรณ์นั้น ซึ่งประกอบด้วย:

  • การรับรองตนเองของผู้ผลิต
  • การตรวจประเมินประเภทหรือการตรวจประเมินการออกแบบโดยหน่วยงานภายนอก
  • การรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก

หมวดหมู่ความเสี่ยงสำหรับประเภทอุปกรณ์ด้านแรงดันของคุณจะระบุอยู่ในภาคผนวก II ของ PED โดยทั่วไป อุปกรณ์ด้านแรงดันจะต้องได้รับการรับรองโดยหน่วยงานตรวจสอบอิสระ มีเพียงอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงต่ำเท่านั้นที่ผู้ผลิตสามารถดำเนินการรับรองตนเองได้

บริการของ LR Group

Lloyds Register Verification Limited เป็นหน่วยงานตรวจสอบอิสระสำหรับมาตรฐานอุปกรณ์ด้านแรงดัน เราสามารถให้บริการที่ครอบคลุมหลักเกณฑ์ทั้งหมดของโมดูลความสอดคล้องกับมาตรฐาน PED ได้แก่:

  • การตรวจสอบสินค้า
  • การทดสอบและการรับรอง
  • การรับรองวัสดุ
  • การตรวจประเมินการออกแบบ
  • การตรวจประเมินประเภท
  • การรับรองระบบคุณภาพ
  • การรับรองบุคคลหรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

เราตระหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงการรับรองแบบอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่มีอยู่ของคุณมีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณอย่างไร เรามีวิศวกรผู้รับรองแบบ บุคคลที่ทำการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบระบบคุณภาพของเราประจำอยู่ทั่วทุกมุมโลกเพื่ออำนวยความสะดวก และให้บริการคุณด้วยภาษาที่ใช้ในแต่ละท้องถิ่น โดยครอบคลุมกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่หลากหลาย