มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) 89/686/EEC

มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลคืออะไร

มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) มีความจำเป็นต่อธุรกิจของคุณ หากคุณออกแบบหรือผลิตอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลซึ่งครอบคลุมโดยมาตรฐานนี้ และวางจำหน่ายในตลาดที่อยู่ภายในพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป

มาตรฐานนี้ครอบคลุมอะไรบ้าง

มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจะถูกปรับใช้กับอุปกรณ์หรือเครื่องมือทุกประเภทซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับสวมใส่หรือติดไว้กับตัวบุุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อุปกรณ์ประเภทต่อไปนี้จะครอบคลุมอยู่ในมาตรฐานนี้:

  • อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ 
  • อุปกรณ์ปกป้องดวงตาและใบหน้า
  • อุปกรณ์ป้องกันการหายใจ
  • อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน
  • อุปกรณ์ป้องกันลำตัวและช่องท้อง
  • อุปกรณ์ป้องกันลำตัวทั้งหมด
  • อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง
  • อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการตกจากที่สูง

การรับรองบริการของ LRQA

LRQA ได้รับการแต่งตั้งเป็นหน่วยงานตรวจสอบอิสระสำหรับมาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เราสามารถให้บริการรับรองและประเมินผลความสอดคล้องตามมาตรา 11B ของมาตรฐาน (การรับรองคุณภาพการผลิต) สำหรับกลุ่มสินค้าตามรายการด้านล่าง