EU ETS ­- แผนการด้านการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของสหภาพยุโรป

EU ETS คืออะไร

EU ETS คือ แผนการที่ควบคุมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีผลบังคับใช้กับสถานที่และผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ กว่า 14,000 แห่งในยุโรป EU ETS แบ่งออกอย่างชัดเจนเป็น 3 ระยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติตามในภาคกลุ่มธุรกิจที่มีอยู่และที่เพิ่งเกิดใหม่:

  • ระยะที่ 1 2005-2007 ครอบคลุมภาคกลุ่มธุรกิจอย่างพลังงาน เยื่อไม้และกระดาษ แร่ธาตุและโลหะ
  • ระยะที่ 2 2008-2012 ขยายไปยังภาคกลุ่มต่าง ๆ เช่น ยิปซัม โรงงานปิโตรเคมี และการบิน
  • ระยะที่ 3 2013-2020 ข้อตกลงที่จะรวมถึงการจับคาร์บอนไดออกไซค์ที่เกิดจากการเผาไหม้และอัดกลับลงไปใต้ดิน (CCS) และธุรกิจในภาคกลุ่มอื่น ๆ และก๊าซอื่น ๆ อีกด้วย

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2005 เป็นต้นมา องค์กรที่เข้าร่วมภายใต้แผนการ EU ETS จะต้องมีหน้าที่ในการขอให้องค์กรอิสระทำการตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ประจำปี และใช้เครดิตตามปริมาณก๊าซที่อนุญาตให้ปล่อยได้

ทำไมการตรวจสอบ EU ETS จึงมีความสำคัญต่อองค์กรของฉัน

การตรวจสอบนี้จะแสดงให้สาธารณะชนทราบว่าบริษัทของคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดของแผนการ และมอบความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทของคุณ

การทำเช่นนี้จะทำให้องค์การของคุณสามารถยื่นข้อมูลและขึ้นทะเบียนการปล่อยก๊าซ GHG ประจำปีของคุณที่ผ่านการตรวจสอบแบบอิสระแล้ว และซื้อขายเครดิตส่วนเกินที่เหลือได้

LRQA สามารถช่วยเหลือฉันอย่างไร

  • สร้างความซื่อตรงให้กับระบบของคุณและกระบวนการที่ผลิตข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคุณ
  • ช่วยชี้ข้อบกพร่องที่ขัดต่อความต้องการที่กำหนดให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
  • ช่วยมองหาโอกาสในการปรับปรุงความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลของคุณ
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายและได้ประโยชน์จากการหลีกเลี่ยงเบี้ยปรับและการจัดสรรคาร์บอนเครดิตที่อนุญาต
เราทราบดีว่าการสื่อสารที่ดีนั้นเป็นปัจจัยหลักในการทำให้เกิดความโปร่งใสในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการของ EU ETS เราทำงานกับลูกค้าของเราและองค์กรที่กำกับดูแล และกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ต้องการให้แก่ทุกฝ่าย การตรวจสอบของเราที่จัดเตรียมไว้จะทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการตรวจสอบของคุณจะมีความคุ้มค่าและเกิดอุปสรรคต่อองค์กรของคุณน้อยที่สุด และเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่สำคัญ