กฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัย (FSMA) ของ FDA

คุณส่งออกอาหารหรืออาหารสัตว์ไปยังสหรัฐอเมริกาหรือไม่? ลองมาดูกันว่ากฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัย (FSMA) ของ FDA มีความหมายอย่างไรต่อคุณ

FSMA คืออะไร?

การปรับเปลี่ยนจากการตอบสนองต่อสิ่งปนเปื้อนมาเป็นการป้องกัน โดยใช้ระเบียบบังคับเป็นตัวขับเคลื่อน กฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัย (FSMA) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้รับการลงนามประกาศเป็นกฎหมายโดยประธานาธิบดีโอบามาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าการจำหน่ายอาหารของสหรัฐอเมริกามีความปลอดภัย โดยการเพ่งเล็งรัฐบัญญัติของสหรัฐไปที่การสนใจในตอบสนองต่อสิ่งปนเปื้อน เป็นการป้องกัน FDA FSMA รวมถึงมาตรการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ ซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผู้จำหน่ายและผู้นำเข้าอาหารจากต่างประเทศ และการบ่งชี้บุคลากรที่มีคุณสมบัติสำหรับมาตรการควบคุมเชิงป้องกัน เป็นต้น

องค์ประกอบหลักของ FSMA

FSMA - Infographic

การรับรองโดยบุคคลที่สาม การรับประกันโดยอิสระ และการฝึกอบรม

กฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัยให้อำนาจแก่ FDA เป็นครั้งแรกในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจะผ่านมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา และมีการใช้ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการพิสูจน์ยืนยันผู้จำหน่ายจากต่างประเทศ

การรับรองที่ GFSI ยอมรับ – FSSC 22000 และ BRC

มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่ได้รับผลกระทบภายใต้ FDA FSMA รวมทั้งผู้จำหน่ายขององค์กรนั้น จำเป็นต้องขอรับการรับรองตามมาตรฐานที่ GFSI ยอมรับ เช่น FSSC 22000 สำหรับการผลิตและการบรรจุหีบห่ออาหาร FSSC 22000 สำหรับอาหารสัตว์ หรือมาตรฐานทั่วไปสำหรับอาหารของ BRC เพื่อช่วยรับรองให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ FSMA มากยิ่งขึ้น

HACCP กับ HARPC

กฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัยของ FDA แนะนำให้รู้จักข้อกำหนดที่เหนือกว่า HACCP ซึ่งเรียกว่าการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร หรือ HARPC HARPC มีวิธีการประเมินและควบคุมความปลอดภัยของอาหารที่ครอบคลุมมากกว่าแผน HACCP แบบดั้งเดิมมาก ในขณะนี้ กฎเกณฑ์สำหรับมาตรการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์ของกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัย (FSMA) ของ FDA และมาตรการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารสัตว์ของกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัย (FSMA) ของ FDA เป็นที่สิ้นสุดแล้ว และวันที่ในการปฏิบัติตามระเบียบบังคับสำหรับบางธุรกิจเริ่มต้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559

มาตรการควบคุมเชิงป้องกันที่มีคุณสมบัติเฉพาะ

FDA ทำงานร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับการยอมรับ เพื่อตอบสนองมาตรการควบคุมเชิงป้องกันที่มีคุณสมบัติเฉพาะ รวมทั้งการได้รับความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับอย่างชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหาร LRQA ได้เสนอหลักสูตรความเข้าใจที่เป็นที่ยอมรับของ FDA และมาตรการควบคุมอาหารมนุษย์ของ FSPCA ด้านอาหารทั้งต่อสาธารณะและต่อสภาพแวดล้อมนอกสถานที่

บทความ LRQA FSMA

บทความเหล่านี้ให้ข้อมูลที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับ FSMA รวมถึงคำแนะนำสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยด้านอาหารเกี่ยวกับวิธีเตรียมตัวสำหรับ FSMA. ดาวน์โหลดสำเนาเดี๋ยวนี้:

กลยุทธ์ความปลอดภัยด้านอาหาร การเตรียมตัวสำหรับ FSMA
LRQA Article - FSMA and Food Safety Strategies
ดาวน์โหลด
LRQA Article - Preparing for FSMA
ดาวน์โหลด

LRQA พร้อมแล้วที่จะให้การช่วยเหลือ

LRQA เป็นผู้ให้การประเมินอิสระชั้นนำที่ประกอบด้วย การประเมิน การรับรอง การพิสูจน์ การตรวจสอบ และการฝึกอบรมตลอดทั้งมาตรฐานและแผนการที่หลากหลาย เราได้รับการยอมรับจากหน่วยงานรับรองคุณภาพกว่า 50 แห่ง และส่งมอบบริการของเราแก่ลูกค้าในมากกว่า 120 ประเทศ และพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ

 • การฝึกอบรมบุคลากรที่มีคุณวุฒิของมาตรการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์ของ FSPCA – หลักสูตรที่ FDA ยอมรับ
 • การรับรอง FSSC 22000 สำหรับการผลิตและการบรรจุหีบห่อ
 • การฝึกอบรม FSSC 22000 สำหรับการผลิตและการบรรจุหีบห่อ
 • การรับรอง FSSC 22000 สำหรับอาหารสัตว์
 • มาตรฐานทั่วไปสำหรับการรับรองความปลอดภัยของอาหารของ BRC และโมดูลตามความสมัครใจของ BRC FSMA
 • การรับประกันที่ออกแบบเฉพาะและบริการ FSMA เฉพาะบริษัท รวมทั้งการตรวจสอบและการพิสูจน์ยืนยันโดยบุคคลที่สองของ
  • โรงงานของผู้จำหน่ายอาหาร
  • การปฏิบัติตามระเบียบบังคับของโรงงาน
  • ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน
  • การขนส่งอย่างถูกสุขอนามัย
  • ความเสี่ยงของผู้จำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน
 • โครงการสร้างศักยภาพของตลาดโลกของ GFSI
 • หลักสี่ประการของ SMETA

ทำไมถึงต้องเลือก LRQA?

ในแวดวงความปลอดภัยของอาหาร บริการของเรารวมถึงบริการรับรองและประเมินตามมาตรฐาน FSSC 22000, ISO 22000, HACCP, BRC, โปรแกรมตลาดโลก, GMP+ Feed ตลอดจนมาตรฐานและแผนการด้านความปลอดภัยของอาหารในระดับภูมิภาคและระดับประเทศจำนวนหนึ่ง ทั้งเรายังเสนอบริการการตรวจสอบจากองค์กรเข้าร่วม โครงการตรวจประเมินที่ปรับใช้เฉพาะ และการฝึกอบรมเพื่อช่วยให้คุณผลักดันความมั่นใจของลูกค้าในห่วงโซ่อุปทานของอาหาร LRQA ทำงานกับองค์กรด้านอาหาร 5,000 องค์กร และห่วงโซ่อุปทานขององค์กรเหล่านั้น จากแบรนด์ระดับโลกไปจนถึงผู้จำหน่ายอิสระที่เล็กที่สุด

ความรู้ด้านเทคนิค และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการของผู้ชำนาญการที่ได้รับการฝึกอบรมขั้นสูง เปี่ยมด้วยประสบการณ์ และมีชื่อเสียงระดับโลกของเรา รับประกันได้ว่าเราสามารถปรับบริการการฝึกอบรม และการประเมินของของเราให้เข้ากับความต้องการของธุรกิจของคุณได้