กฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัย (FSMA) แผ่นข้อมูล

ค้นพบข้อกำหนดของ FSMA และจะส่งผลกระทบต่อองค์กรของคุณในฐานะผู้จัดหาอาหารและ / หรือผู้นำเข้าอาหารจากต่างประเทศ