โครงการหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเลี้ยงสัตว์ทะเลของกลุ่มพันธมิตรการเลี้ยงสัตว์ทะเลทั่วโลก

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเลี้ยงสัตว์ทะเลของกลุ่มพันธมิตรการเลี้ยงสัตว์ทะเลทั่วโลก (GAA BAP) ได้ถูกพัฒนาเพื่อทำให้แน่ใจว่ากระบวนการการเลี้ยงสัตว์ทะเลที่ใช้ในการผลิตอาหารทะเลที่มาจากการเลี้ยงนั้นจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

GAA BAP - Thai

ภาพรวม

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง กลุ่มพันธมิตรการเลี้ยงสัตว์ทะเลทั่วโลก (GAA) ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำพื้นฐานของการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ทะเลอย่างมีความรับผิดชอบไปยังผู้ผลิตให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อบรรลุในการนี้ พวกเขาสร้างการรับรองตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเลี้ยงสัตว์ทะเล (BAP) แบบบูรณาการณ์

ถูกออกแบบโดยคณะกรรมการเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก BAP มุ่งที่จะส่งเสริมหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล ในฐานะหนึ่งในการตรวจประเมินที่รอบด้านที่สุดในภาคอุตสาหกรรม ผู้ค้าปลีกรายใหญ่จำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จะมองหาการรับรอง BAP จากผู้ผลิต และในปัจจุบัน มาตรฐานได้ครอบคลุมสัตว์ทะเลหลายสปีชีส์ ซึ่งรวมถึง ปลากะพง ปลาจาน ปลาเทราท์ ปลาตัวเป่า ปู และกุ้งน้ำจืด BAP ยังครอบคลุมถึงการจัดการสารเคมี การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และความสัมพันธ์กับพนักงาน

Lloyd's Register (LR) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่ส่งมอบการตรวจประเมิน GAA BAP สำหรับอาหารสัตว์ การอนุบาลตัวอ่อน และการทำฟาร์ม

ประโยชน์ของการรับรอง GAA BAP

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ค้าปลีก

การประเมินตาม GAA BAP ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้

การรับประกันคุณภาพ

รับประกันกับผู้ซื้อและลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณผ่านห่วงโซ่อุปทานที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้มากขึ้น

ความได้เปรียบในการแข่งขัน

ทำให้คุณแตกต่างจากคู่แข่งที่ไม่มีมาตรฐานที่อุตสาหกรรมให้การยอมรับ

ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ GAA BAP?

LR มีความเชี่ยวชาญในการตรวจประเมิน GAA BAP ด้วยประสบการณ์จากการตรวจประเมินให้กับลูกค้าจำนวนมากทั่วโลก ด้วยทีมตรวจประเมินที่มีประสบการณ์มากที่สุดในอุตสาหกรรมของเรา LR สามารถส่งผู้เชี่ยวชาญที่มีประวัติที่โดดเด่นในการตรวจประเมินที่คล่องตัว เที่ยงตรง และสามารถปฏิบัติได้จริง ไม่ว่าขนาด สถานที่ ความเชี่ยวชาญ หรือความต้องการของคุณจะเป็นอย่างไร

ทำไมจึงควรทำงานกับเรา?

ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค

ในทุกปี เราทำการตรวจประเมินและตรวจสอบและตรวจสอบเพิ่มเติมกว่า 35,000 ครั้ง เพื่อส่งมอบบริการที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับผู้ผลิตอาหารทะเล - สนับสนุนโดยเทคโนโลยีที่ยืดหยุ่น - โดยมุ่งที่จะปกป้องแบรนด์ของลูกค้าของเรา

มุ่งเน้นความสนใจกับภาคส่วนนี้

LR นำเสนอความเชี่ยวชาญระดับสากลในการตรวจประเมินและตรวจสอบการประมง การผลิตสัตว์ทะเล และการแปรรูปอาหารทะเล ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ความยั่งยืนและแหล่งกำเนิดจนถึงความปลอดภัยของอาหารและคุณภาพ การตรวจประเมินของเราครอบคลุมสปีชีส์ที่มีชื่อเสียง ซึ่งรวมถึงแซลม่อน ปลาเทราท์ หอยกาบคู่ และปลานิล

ธุรกิจของคุณช่วย LR ในการช่วยธุรกิจอื่น

ผลกำไรของเราเป็นทุนให้แก่มูลนิธิ Lloyd’s Register ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่สนับสนุนงานค้นคว้าวิจัยทางวิศวกรรม การศึกษา และการมีส่วนร่วมต่อสาธารณะในทุกด้านของงานที่เราทำ ทั้งหมดนี้ทำให้เรายืนหยัดมั่นคงอยู่กับจุดประสงค์ที่ขับเคลื่อนเราอยู่ทุกวัน นั่นคือ ร่วมแรงร่วมใจเพื่อโลกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

*Acoura Marine ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ Acoura Marine เป็นสมาชิกของกลุ่ม Lloyd’s Register

เป็นกลาง

เรารักษาความเป็นกลางด้วยการจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์อย่างจริงจังในตลอดกลุ่มธุรกิจของ LR รวมถึงธุรกิจที่อยู่ระหว่างกลางของการเป็นที่ปรึกษาและการให้บริการรับรองโดยบุคคลที่สาม คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม