ISO 9001 ระบบการจัดการคุณภาพ

ISO 9001 คืออะไร?

ISO 9001 คือมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ทั้งยังเป็นระบบที่องค์กรกว่าครึ่งล้านแห่งใน 159 ประเทศเลือกใช้

ใครควรใช้มาตรฐาน ISO 9001?

หนึ่งในจุดแข็งหลักของ ISO 9001 ก็คือสามารถใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท เนื่องจาก ISO 9001 มุ่งเน้นที่กระบวนการและความพึงพอใจของลูกค้ามากกว่าวิธีปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับทั้งผู้ให้บริการและผู้ทำการผลิต

ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 9001

- ช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้า, กระบวนการ, และบริการของท่าน

- ช่วยเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า

-นำไปสู่การเพิ่มความสามารถในการผลิต และลดการสูญเสีย

- ช่วยให้ได้เปรียบกว่าคู่แข่งในตลาด

- แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในเรื่องคุณภาพอย่างชัดเจน

- ช่วยให้ท่านสามารถร่วมงานกับองค์กรที่หลากหลาย

บริการของ LRQA

การออกใบรับรอง (Certification) – เราทำการตรวจประเมินและออกใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001

การตรวจเพื่อหาความแตกต่างของระบบปัจจุบันกับระบบที่ต้องการทำเพิ่มเติม (Gap Analysis) และการตรวจประเมินเบื้องต้น (Preliminary Assessment) - เราให้บริการตรวจหาความแตกต่างของระบบปัจจุบันกับระบบที่ต้องการทำเพิ่มเติม (Gap Analysis) และตรวจประเมินเบื้องต้น (Preliminary Assessment) เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับใบรับรอง

การฝึกอบรม (Training) - LRQA ให้บริการฝึกอบรมซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานและตัวท่านเองทั้งในช่วงก่อนและหลังขั้นตอนการตรวจประเมิน

เราให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำแก่ลูกค้าที่กำลังเริ่มต้นนำระบบการจัดการของตนเข้ารับการรับรอง 

การตรวจประเมินเป็นระยะ และการตรวจต่ออายุใบรับรองใหม่ทุกๆ สามปี จะช่วยทำให้แน่ใจว่าระบบการจัดการคุณภาพของท่านสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน