ISO/IEC 20000­-1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ISO/IEC 20000­1 คืออะไร

ISO/IEC 200001 คือ ระบบการจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ระบบนี้มุ่งเน้นไปที่การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ไปจนถึงการปรับปรุงบริการ

ISO/IEC 20000-1 ดำเนินการอะไรบ้าง

ISO/IEC 20000-1 จะระบุข้อกำหนดสำหรับผู้ให้บริการเพื่อวางแผน จัดตั้ง ดำเนินงาน ปฏิบัติงาน ติดตาม ตรวจสอบ บำรุงรักษา และปรับปรุงระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อกำหนดดังกล่าวประกอบด้วยการออกแบบ การเปลี่ยนผ่าน การส่งมอบ และการปรับปรุงบริการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุข้อกำหนดด้านการบริการที่ตกลงไว้

ประโยชน์ของ ISO/IEC 20000-1

การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 ช่วยส่งมอบ:

  • การแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติชั้นเยี่ยม 
  • ค่าใช้จ่ายที่ลดลง
  • ความเชื่อมั่นของผู้ถือผลประโยชน์ร่วม

มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 อ้างอิงจากผลงานที่ดำเนินการโดยสำนักงานพาณิชย์รัฐบาล (OGC) และหอสมุดโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที (ITIL) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล คุณจึงมั่นใจได้เลยว่าวิธีการที่คุณใช้ในการจัดการบริการด้านไอทีจะได้รับประโยชน์จริง ๆ

หลักการของมาตรฐานดังกล่าว คือ วงจรบริหารงานคุณภาพ "Plan-Do-Check-Act" ซึ่งเหมือนกันกับมาตรฐานระบบการจัดการ อื่น ๆ ซึ่งทำให้คุณสามารถใช้งานระบบแบบบูรณาการ ลดความซ้ำซ้อน และประหยัดค่าใช้จ่าย

ใครบ้างที่สามารถใช้ ISO/IEC 20000-1

มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 สามารถใช้งานได้กับองค์กรทุกขนาดที่มอบการจัดการบริการด้านไอทีที่ต้องการเปรียบเทียบสมรรถนะของการจัดการบริการด้านไอทีที่ตนเองมีอยู่ ISO/IEC 200001 เป็นมาตรฐานอังกฤษที่พัฒนาขึ้นโดยคณะบริหารจัดการบริการด้านไอที (itSMF) ที่กำลังเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก

LRQA สามารถช่วยเหลืออย่างไร

ระบบบริหารจัดการกำลังกลายเป็นปัจจัยที่มีบทบาทอย่างมากในการเชื่อมโยงไปสู่ความสำเร็จและการอยู่รอดขององค์กรต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน CEO และ MD ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับการประเมินผลการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment) ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบการจัดการนั้น 'มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์' กระบวนการอันเป็นเอกลักษณ์ของเราจะช่วยให้องค์กรสามารถจัดการระบบและความเสี่ยงของตนเองได้ เพื่อพัฒนาและปกป้องประสิทธิภาพขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต LRQA เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน itSMF LRQA เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐานจดทะเบียนลำดับแรก ๆ ที่ได้รับการยอมรับจาก itSMF เพื่อให้บริการประเมินผลตามมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 เราให้บริการด้านการรับรองและการฝึกอบรมในด้านมาตรฐานสำคัญ ๆ ทั้งหมดอย่างครอบคลุม สำหรับองค์กรที่ใช้มาตรฐานอื่น ๆ เราก็สามารถให้บริการในด้านการประเมินผลแบบบูรณาการ ซึ่งทำให้เกิดการประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย