OHSAS 18001 ระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

OHSAS 18001 คืออะไร

OHSAS 18001 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมให้เป็นมาตรฐานระบบจัดการสุขภาพและความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ ซึ่งสามารถประเมินและรับรองโดยหน่วยงานภายนอก

ใครบ้างที่สามารถใช้ OHSAS 18001

OHSAS 18001 สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร ไม่ว่าจะมีขนาดเท่าใดหรือตั้งอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม

ทำไม OHSAS 18001 จึงมีความสำคัญต่อองค์กรของคุณ

การรับรอง OHSAS 18001 ทำให้ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมของคุณทราบว่าคุณมั่นใจว่าองค์กรมีความสามารถที่จะปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยไม่เพียงแต่จะเน้นย้ำความมุ่งมั่นในการปรับใช้ รักษา และปรับปรุงนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังจะช่วยให้องค์กรของคุณมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันอีกด้วย

ผลประโยชน์จาก OHSAS 18001

กระบวนการประเมินอันเป็นเอกลักษณ์ของเราจะช่วยให้องค์กรสามารถจัดการระบบและความเสี่ยงของตนเองได้ เพื่อพัฒนาและปกป้องประสิทธิภาพขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต เราให้การรับรองมาตรฐานและการฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่ OHSAS 18001

ผู้ชำนาญการด้านเทคนิคของเรามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนามาตรฐาน และในฐานะที่เราเป็นบริษัทในเครือ Lloyd’s Register Group Limited ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจความปลอดภัยมาตั้งแต่ปี 1760 จึงทำให้ LRQA เป็นผู้ให้บริการที่เหมาะสมสำหรับการประเมินหลากหลายรูปแบบสู่ OHSAS 18001 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้มีข้อบังคับหลายอย่างเกี่ยวกับความรับผิดชอบ การรับรองมาตรฐานโดย LRQA จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ชัดเจนเพื่อแสดงให้ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมเห็นว่าคุณเอาจริงเอาจังในด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ประโยชน์รวมถึง:
  • วิธีการเชิงโครงสร้างเพื่อระบุอันตรายและจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้เกิดการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานที่ถูกอนามัยและปลอดภัยยิ่งขึ้น
  • ลดความเสี่ยง - การจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยจะโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการแปรข้อมูลที่ได้จากการตรวจประเมินให้เป็นการปฏิบัติจริง
  • กฎระเบียบ - ให้ช่องทางในการระบุถึงกฎระเบียบเดิม ตลอดจนข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และช่วยให้คุณอยู่ภายในขอบเขตของกฎหมาย
  • ความมั่นใจของผู้ถือผลประโยชน์ร่วม - เพิ่มความน่าเชื่อถือจากการทำให้ระบบจัดการ OHSAS ผ่านการประเมินโดยองค์กรอิสระ
  • ยึดระบบจัดการเป็นพื้นฐาน - หลักการ ‘วางแผน ลงมือ ตรวจสอบ ปฏิบัติ’ ของมาตรฐานนี้เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับมาตรฐานระบบจัดการอื่น ๆ จึงเท่ากับว่าการพัฒนาระบบบูรณาการจะง่ายดายยิ่งขึ้น
ISO 45001

ISO 45001 เอกสารข้อมูล

ดาวน์โหลดข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 45001

อ่านเพิ่มเติม