หลักสี่ประการของ SMETA

Farmer picking tomatoes_479516725_dl.28.10.14_LR

หลักสี่ประการของ SMETA ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย AIM (Association des Industries Marque) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขององค์กรสินค้าอุปโภคบริโภค เมื่อให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและความซื่อตรงในการประกอบธุรกิจ หลักสี่ประการของ SMETA จึงเป็นมากกว่าข้อกำหนดของการตรวจประเมิน SMETA ตามมาตรฐานทั่วไป. 

ใครบ้างที่สามารถใช้หลักสี่ประการของ SMETA

หลักสี่ประการของ SMETA ได้รับการออกแบบมาสำหรับให้สมาชิกของ Sedex ใช้งานเป็นหลัก เพื่อช่วยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการส่งเสริมการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกอย่างมีความรับผิดชอบภายในห่วงโซ่อุปทาน และพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตรวจประเมินอย่างมีจรรยาบรรณ

องค์กรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ Sedex ก็ได้รับการสนับสนุนให้ใช้หลักการ SMETA เช่นกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจประเมินผ่านการใช้คุณสมบัติและวิธีการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบร่วมกัน รวมถึงวิธีการตรวจประเมิน

ทำไมหลักสี่ประการของ SMETA ถึงมีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณ

หลักสี่ประการของ SMETA ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกอย่างมีความรับผิดชอบและระบบการผลิตที่ยั่งยืน ด้วยวิธีการประเมินแบบทั่วไป ประโยชน์ที่จะได้รับมีดังนี้:

  • ค่าใช้จ่ายที่ลดลงผ่านวิธีการในการแบ่งปันข้อมูลการตรวจประเมินที่เป็นมาตรฐานและมีการใช้งานร่วมกัน
  • ปรับปรุงการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
  • เปรียบเทียบโอกาสต่าง ๆ กับเครือข่ายนานาชาติ
  • ปรับปรุงการปกป้องตราสินค้าผ่านความมุ่งมั่นในการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกอย่างมีความรับผิดชอบ

กระบวนการตรวจประเมินตามหลักสี่ประการของ SMETA

รากฐานสำหรับการตรวจประเมินตามหลักสี่ประการของ SMETA เริ่มต้นด้วยการมุ่งเน้นที่ปัจจัยหลักสี่ประการ ซึ่งได้แก่หลักสี่ประการของมาตรฐานแรงงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย และความซื่อตรงในการประกอบธุรกิจ หลักสี่ประการนี้จะได้รับการพิจารณาในทุกขั้นของการตรวจประเมิน ตั้งแต่การประชุมแบบเปิดไปจนถึงการประชุมแบบปิด

SMETA 4P audit process diagram

ประโยชน์จากหลักสี่ประการของ SMETA กับ LQRA

การตรวจประเมินทางสังคมของเรามุ่งเน้นที่สาขาและประเด็นที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณ และด้วยเครือข่ายผู้ตรวจประเมินของเราในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า 120 ประเทศ คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่า LRQA จะมีความรู้ทางภาษา วัฒนธรรม และกฎหมายในท้องถิ่นที่มีผลต่อองค์กรของคุณ การตรวจประเมินตามหลักสี่ประการของ SMETA จาก LRQA จะช่วยสร้างความมั่นใจว่าบริษัทของคุณจะมี "วิธีปฏิบัติชั้นเยี่ยม" เกี่ยวกับการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งจะนำไปสู่:

ความได้เปรียบในการแข่งขัน

LRQA เป็นผู้นำในตลาดบริการประเมินผล การรับรอง และการฝึกอบรม อีกทั้งองค์กรบางแห่งที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็ยังเลือกใช้บริการประเมินผลกับ LRQA

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ปรับปรุงการสื่อสารในสถานที่ทำงานและกระบวนการเกี่ยวกับการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกอย่างความรับผิดชอบทั่วทั้งองค์กร และผลักดันให้เกิดการปรับปรุงตลอดห่วงโซ่อุปทานของคุณ

โอกาสทางธุรกิจใหม่

การตรวจประเมินจาก LRQA ช่วยเพิ่มความสามารถของคุณเป็นอย่างมากในการทำงานกับองค์กรหลายองค์กรที่มีการกำหนดให้หลักสี่ประการของ SMETA เป็นภาระผูกพันตามสัญญาหรือเป็นมาตรฐานที่คาดหวัง

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล FAQ ของเราและดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ SMETA และหลักสี่ประการ