เราทำอะไร

เราเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการการรับรองคุณภาพอิสระชั้นนำของโลก ซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วโลก หน่วยงานรับรองคุณภาพมากกว่า 50 องค์กร ยอมรับการทำงานของ LRQA ขอบเขตต่าง ๆ รวมถึง คุณภาพ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพและความปลอดภัย เราให้บริการกับภาคส่วนสำคัญทั้งหมด ซึ่งรวมถึงอาหาร ยา พลังงาน การขนส่ง และเราเชี่ยวชาญในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ

ด้วยการรับรองคุณภาพธุรกิจของ LRQA ระเบียบวิธีการประเมินที่มีเอกลักษณ์ คุณอยู่ในจุดที่จะได้รับประสิทธิภาพสูงสุดจากระบบการจัดการของคุณ เพื่อช่วยรับรองว่าคุณจะ:

  • มีความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาของคุณ เพิ่มชื่อเสียง และช่วยให้คุณพิสูจน์ข้อร้องเรียนและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
  • เห็นผลประโยชน์ที่จับต้องได้จากคุณค่าของระบบจัดการ เชื่อมโยงผลประโยชน์ดังกล่าวเข้ากับการดำเนินงานด้านการเงินหรือการพัฒนาด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
  • พัฒนาศักยภาพของคุณเพื่อบริหารความเสี่ยงหลากหลายประการที่ไม่ใช่ด้านการเงิน
  • รู้สึกมั่นใจว่าระบบการจัดการได้มาตรฐานความต้องการของผู้ถือผลประโยชน์ร่วม และคุณจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน

วิธีที่คุณและผู้ถือผลประโยชน์ร่วมจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของ LRQA

ในฐานะบริษัทสาขาของ Lloyd's Register Group Limited เรามีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 250 ปี ในการตรวจเยี่ยม นอกจากนี้ เราไม่มีผู้ถือหุ้นที่เป็นคนของเรา เราจึงเป็นอิสระ และเป็นกลางในทุกสิ่งที่เราทำ ดังนั้น การรับรองคุณภาพธุรกิจ LRQA ของเราช่วยให้คุณเห็นภาพรวมวัตถุประสงค์ที่ต้องจัดการระบบและความเสี่ยงของคุณ องค์กรของคุณจะ ได้รับประโยชน์จาก:

  • การประเมินที่เป็นกลาง ที่คุณไว้วางใจได้
  • ความเข้าใจลึกซึ้งในประสิทธิภาพของระบบของคุณผ่านความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของผู้ประเมินของเราที่มุ่งเน้น
  • ความเห็นตอบรับเฉพาะทางธุรกิจซึ่งสามารถช่วยคุณพัฒนาประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ลดค่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากกระบวนการประเมิน นอกเหนือการสอดคล้องกับมาตรฐาน
  • ความน่าเชื่อถือที่มากกว่า ­ LRQA เป็นแบรนด์ที่ได้รับการเชื่อถือในระดับโลก มีแฟ้มประวัติผลงานที่ประกอบด้วยลูกค้าชื่อดังจากนานาประเทศ