โอนงานให้ LRQA

การโอนการรับรองมาตรฐานที่มีอยู่เดิมของคุณให้ LRQA เป็นเรื่องง่าย ๆ เราพร้อมช่วยให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้รวดเร็วและง่ายดายที่สุดเท่าที่จะทำได้

เราพร้อมช่วยให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้รวดเร็วและง่ายดายที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราเชื่อมั่นในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีในเชิงส่งเสริมร่วมกับลูกค้าตั้งแต่แรกเริ่ม เราจึงจะทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการจะเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด โดยเริ่มต้นจากการยื่นเอกสารแสดงราคาให้คุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและไม่มีการผูกพันใด ๆ เพื่อให้คุณเห็นภาพชัดเจนสำหรับค่าเปลี่ยนผู้ให้บริการและค่าดำเนินงาน

กระบวนการโอนงานมีลักษณะอย่างไร

กระบวนการโอนงานมีลักษณะอย่างไร ในการโอนการรับรองมาตรฐานมายัง LRQA เราจะต้องตรวจสอบข้อมูลหลายประการ เราจะต้องขอสำเนารายการงานตรวจเยี่ยมครั้งก่อนหน้า และจะต้องได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองค์กรและระบบจัดการของคุณ เราจะอ่านรายงานการตรวจประเมินโดยภายในและภายนอกองค์กร บันทึกการปฏิบัติในเชิงแก้ไขและเชิงป้องกัน ตลอดจนการทบทวนการจัดการ อีกทั้งเรายังจะตรวจสอบใบรับรองปัจจุบันของคุณเพื่อดูมาตรฐานและขอบเขต และบันทึกโปรแกรมการตรวจประเมินเฝ้าติดตามด้วยเช่นกัน เมื่อเสร็จสิ้นการทบทวนแล้ว โดยหากเราไม่พบปัญหาสำคัญใด ๆ เราจะออกใบรับรองมาตรฐานฉบับใหม่ให้แก่คุณ และทำข้อตกลงเกี่ยวกับโปรแกรมการตรวจประเมินเฝ้าติดตาม โดยทั่วไปแล้วเราจะใช้กระบวนการตรวจประเมินเฝ้าติดตามและการตรวจเยี่ยมเพื่อต่ออายุใบรับรองตามเดิมของคุณ

ตัดสินใจเปลี่ยน

คุณสามารถเริ่มต้นกระบวนการโอนย้ายมายัง LRQA ได้โดยทางออนไลน์ และรับเอกสารเสนอราคาที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายและไม่มีการผูกพัน