บริการด้านการปรับปรุงธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ

ธุรกิจของคุณนั้นแตกต่างจากคนอื่น ความต้องการ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์นั้นต่างจากองค์กรอื่น สิ่งนี้ทำให้คุณแตกต่างและมอบความได้เปรียบทางธุรกิจแก่คุณ แต่ก็อาจจำเป็นต้องใช้วิธีการที่กำหนดเองมาระบุ จัดการ วัดผล และปรับปรุงโครงการและกระบวนการทางธุรกิจของคุณด้วย

ความท้าทายแห่งยุคโลกาภิวัฒน์ ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป การร่างบทกฎหมาย และเทคโนโลยีหมายความว่าองค์กรทั่วโลกจะหันไปใช้โครงการการปรับปรุงธุรกิจมากขึ้น โดยใช้เงื่อนไขความต้องการเฉพาะของลูกค้าเพื่อช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

โซลูชั่นการปรับปรุงธุรกิจของ LRQA นั้นมุ่งความสนใจไปที่การส่งมอบคุณค่าของลูกค้าผ่านทางเครื่องมือและเทคนิคที่หลากหลายเพื่อระบุโซลูชั่นที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เมื่อเราประเมินความต้องการของคุณแล้ว เราจะสามารถระบุวิธีการที่เหมาะสมที่สุดเพื่อมอบองค์ความรู้ที่สำคัญและปรับใช้ความริเริ่มในการปรับปรุงที่ได้รับการแนะนำ เพียงเลือกบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณมากที่สุดดังนี้:

การจัดการความเสี่ยง

การรับประกันห่วงโซ่อุปทาน

การรับประกันบริษัทและภาคอุตสาหกรรม

การรับประกันและการฝึกอบรมแบบกำหนดเอง

LRQA เข้าใจธุรกิจของคุณ ความสามารถที่หลากหลายของเราในสนามการค้าจะเชื่อมวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์เพื่อลดความเสี่ยงของคุณ และผลักดันการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เราทำงานร่วมกับลูกค้าของเรา ไม่ว่าลูกค้าจะมีขนาดองค์กร กลุ่มอุตสาหกรรม หรือที่ตั้งที่ใด เพื่อส่งมอบบริการที่ซื่อตรงและเป็นอิสระเพื่อมอบโซลูชั่นที่เหมาะสมให้กับคุณและธุรกิจของคุณ ผลลัพธ์คือ ลูกค้าของเราจะได้รับผลประโยชน์จากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการทั่วโลกซึ่งเข้าใจธุรกิจของคุณ กลุ่มอุตสาหกรรมของคุณ และข้อกำหนดในพื้นที่ที่คุณปฏิบัติงานอยู่

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ Lloyd’s Register LRQA สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรแบบที่เหนือกว่าได้ ทำให้เราสามารถดำเนินบริการการตรวจสอบระยะเวลาการรับประกัน การสอดส่องดูแล การพิสูจน์ หรือการตรวจประเมินใด ๆ ก็ตามเพื่อแก้ไขหลักข้อกำหนดหรือหลักกฎระเบียบเฉพาะในขอบเขตของอุตสาหกรรมส่วนใหญ่

ไม่ว่าคุณต้องการอะไร เรามีศักยภาพในการสร้างโซลูชั่นที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรของคุณ