การรับประกันบริษัทและภาคอุตสาหกรรม

ธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญกับมุมมองในด้านการจัดการ และการปรับใช้การกำกับดูแลองค์กร และภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ความสำเร็จของการกำกับดูแลองค์กรนั้นมีพื้นฐานมาจากประสิทธิภาพของธุรกิจและความสำเร็จของเป้าหมายทางยุทธศาสตร์

หลายองค์กรถูกกำหนดโดยกฎระเบียบหรือผู้ถือหุ้นให้ปรับใช้กระบวนการและกระบวนงานต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม หลายองค์กรได้เลือกที่จะปรับปรุงนโยบายและการดำเนินงานด้วยตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลกำไร

ประโยชน์ขององค์กร

บริการการรับประกันองค์กรและภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลายของเรามอบประโยชน์หลายประการให้กับองค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วย:

 • การรับประกันว่ายุทธศาสตร์การปรับปรุงองค์กรนั้นจะได้ผล
 • การตรวจสอบว่าการสนับสนุนทั้งจากภายนอกและภายในซึ่งสำคัญสำหรับการบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนนั้น จำเป็นต้องระบุขอบเขตของงานในส่วนที่ควรได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม
 • การเพิ่มประสิทธิภาพของแผนการหรือมาตรฐานในปัจจุบัน

ไม่ว่าความต้องการของคุณคืออะไร ผู้เชี่ยวชาญของเราจะแนะนำเครื่องมือและเทคนิคที่ถูกต้องให้คุณ

บริการการรับประกันบริษัทและภาคอุตสาหกรรมของเรานั้นประกอบด้วย

 • การวิเคราะห์ระบบการตรวจวัด
 • ซิกส์ซิกมา
 • การวิเคราะห์ผลกระทบของโหมดความล้มเหลว
 • การควบคุมกระบวนการทางสถิติ
 • การดำเนินการแก้ไข
 • การลดสิ่งที่ไม่จำเป็น
 • การแก้ปัญหาและเครื่องมือคุณภาพ
 • การจัดการความเปลี่ยนแปลง
 • การจัดการข้อมูล
 • การให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • การประเมินการไหลของข้อมูล
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการอำนวยความสะดวก
 • การเปรียบเทียบกับเกณฑ์
 • การมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงาน