การรับประกันและการฝึกอบรมแบบกำหนดเอง

เรานำเสนอการรับประกันตามความต้องการของลูกค้า เช่น การรับรองและการพิสูจน์ยืนยันพร้อมกับโซลูชั่นในการฝึกอบรมที่ปรับมาให้เหมาะกับบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการบริการแบบกำหนดเองตามความต้องการขององค์กร

ธุรกิจนั้นมักจะต้องยืนยันว่าจะสามารถประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และแผนได้ บริการของเราภายในส่วนนี้ทำให้องค์กรยกระดับการรับประกันว่าพวกเขากำลังปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และช่วยให้พวกเขาระบุส่วนที่จำเป็นต้องปรับปรุงได้

BlueDart Customised Assurance Client Quote

ประโยชน์ขององค์กร

บริการการรับประกันและการฝึกอบรมแบบกำหนดเองจะมอบประโยชน์หลายประการให้กับองค์กรต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย:

 • ระดับของการรับประกันที่เพิ่มขึ้นต่อผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทั้งภายในและภายนอกที่คุณกำลังปฏิบัติงานตามมาตรฐานในระดับสูงสุด
 • ชื่อเสียงของตราสินค้า
 • การมอบความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมในระดับองค์กรผ่านการตรวจสอบรายงานแบบกำหนดเอง
 • การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านการระบุส่วนต่าง ๆ ที่ต้องปรับปรุง
 • การมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานผ่านบริการการฝึกอบรมที่กำหนดเองหลากหลายแบบของเรา

เมื่อตรวจสอบและปรึกษาหารือเบื้องต้นแล้ว เราจะออกแบบโซลูชั่นธุรกิจแต่ละแบบให้องค์กรของคุณโดยเฉพาะ ขั้นตอนนี้อาจต้องใช้มาตรฐานที่มีอยู่แล้วเช่น ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 หรือ ISO 27001 หรืออาจต้องพัฒนาแบบแผนตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งรวมถึงหนึ่งในสี่เครื่องมือการปรับปรุงธุรกิจอย่างเข้มงวดของเรา

บริการการรับประกันและการฝึกอบรมแบบกำหนดเองของเราประกอบด้วย:

 • ฝึกอบรมแบบกำหนดเอง
  • การเราสามารถออกแบบบริการฝึกอบรมเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ รวมทั้งตัวเลือกในการฝึกอบรมที่หน้างานและอีเลิร์นนิ่ง
 • การตรวจประเมินโดยบุคคลที่สอง
 • การพัฒนามาตรฐานและแบบแผนตามความต้องการของลูกค้า
 • โซลูชั่นอีเลิร์นนิ่ง
 • การตรวจสอบการสอดคล้องกับมาตรฐานของผลผลิต การประเมินกระบวนการ การบริหารจุดพินช์ และการประเมินจุดความล้มเหลวที่ต้นเหตุ
  • กระบวนการทั้งหมดควรควรระบุผลลัพธ์เพื่อทำให้แน่ใจว่าจะสามารถติดตามและจัดการผลลัพธ์เหล่านั้นได้ เราใช้ผลลัพธ์กระบวนการที่คาดหวังประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อทำให้แน่ใจว่าได้ปรับปรุงและจัดการการปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การประเมินผลการจัดการความเปลี่ยนแปลง
  • จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไม่ว่าในธุรกิจใด ๆ ก็ตามเพื่อให้ความเชื่อมั่นต่อผู้นำในตลาด ความพึงพอใจของลูกค้า และเพื่อสร้างการเติบโตและความก้าวหน้า การประเมินประสิทธิภาพจะทำให้คุณระบุได้ว่าจะต้องปรับปรุงส่วนใดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ