การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกองค์กร ซึ่งจะต้องได้รับการระบุ ประเมิน และจัดการเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ไม่ว่าความเสี่ยงนั้นจะอยู่ภายในหรือภายนอกก็ตาม

บริการของเราเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ของคุณ ทำให้เราช่วยให้คุณลดความเสี่ยงและสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการของคุณเพื่อผลักดันการปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน.

ผลประโยชน์ต่อองค์กร

ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและการปรับปรุงการปฏิบัติงานซึ่งช่วยสนับสนุนองค์กรทั่วโลก บริการการปรับปรุงธุรกิจและการจัดการความเสี่ยงทำให้คุณมีโซลูชั่นที่ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าเพื่อทำให้คุณ::

 • จัดการการปรับปรุงองค์กรและลดความเสี่ยงของคุณ
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพและความคล่องตัวทางธุรกิจ
 • ลดค่าใช้จ่าย
 • ช่วยให้มองเห็นความเสี่ยงและขอบเขตงานที่ต้องปรับปรุงให้มากขึ้น

Camso customised assurance client quote

บริการการจัดการความเสี่ยงของเราประกอบไปด้วย:

 • การดำเนินการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
  • การปรับปรุงกระบวนการขององค์กรเพื่อขจัดต้นเหตุที่ทำให้การเกิดการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานหรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ
 • การประเมินความเสี่ยงและการสอบสวนอุบัติการณ์
  • การประเมินความเสี่ยงของกระบวนการและบริการการสอบสวนอุบัติการณ์นั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในด้านสุขภาพและความปลอดภัยหรือความปลอดภัยของข้อมูลเท่านั้น บริการของเรานั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินความเสี่ยงเฉพาะของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลภายใน บุคคลภายนอก ลูกค้า หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการประเมิน
 • การเตรียมการและการจัดการการลงทะเบียนความเสี่ยง
 • การติดตามและการควบคุมความเสี่ยง
 • การลดและการถ่ายโอนความเสี่ยง