การรับประกันห่วงโซ่อุปทาน

ห่วงโซ่อุปทานของคุณนั้นแข็งแกร่งพอ ๆ กับจุดอ่อนที่อ่อนที่สุดของห่วงโซ่อุปทาน

การควบคุมความเสี่ยงหลักและความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานนั้นทวีความสำคัญมากขึ้นสำหรับองค์กรต่าง ๆ ห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนซึ่งมักจะสามารถขยายไปในหลายประเทศและหลายทวีป แสดงถึงองค์ประกอบที่สำคัญของความเสี่ยงที่มีต่อองค์กร

ความเสี่ยงหลักเกี่ยวกับบริษัทในห่วงโซ่อุปทานของคุณมีโครงการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพที่สนับสนุนระเบียบของบริษัทของคุณ เพื่อรักษาการแข่งขันและผลกำไร การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เข้มงวดนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็น อัตราความสำเร็จและล้มเหลวของซัพพลายเออร์ของคุณสามารถส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง คุณค่าของตราสินค้า และการปฏิบัติตามกฎหมายขององค์กรของคุณได้

ในขณะเดียวกัน การรับประกันข้อมูลของห่วงโซ่อุปทานและการจัดการบุคคลที่สามนั้นได้รับความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างงานภายนอกที่ได้รับความนิยมมากขึ้น การเกิดระบบคำนวณแบบคลาวด์ และนโยบายการนำอุปกรณ์ของตัวเองมาใช้ (BYOD) ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ แค่ปัจจัยเหล่านี้อย่างเดียวก็สามารถทำให้องค์กรประสบความยากลำบากในการปกป้องหนึ่งในทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของบริษัทได้ นั่นก็คือข้อมูล

Schenker Customised Assurance Client Quote

ประโยชน์ขององค์กร

โซลูชั่นการประเมินเฉพาะลูกค้าที่ออกแบบตามความต้องการของเราจะเพิ่มระดับการรับประกันที่ครอบคลุมและเหนือระบบการจัดการที่ได้รับการรับรองของคุณ วิธีการนี้ให้คุณมั่นใจว่าองค์กรที่บริการห่วงโซ่อุปทานของคุณจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามข้อจำกัดระดับสูงของคุณเอง    

 • จัดการความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทาน
 • ระบุขอบเขตที่ต้องปรับปรุง
 • สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชื่อเสียงของตราสินค้า
 • การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีจริยธรรม
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและความเข้าใจที่ลึกซึ้งเพื่อผลักดันความได้เปรียบในการแข่งขัน

นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมองค์กรต่าง ๆ จริงจังกับการจัดการและการรับประกันห่วงโซ่อุปทาน การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นความท้าทาย ไม่ว่าความกังวลของคุณจะเป็นการส่งมอบอุปทานที่ต่อเนื่อง การระบุและพิสูจน์ยืนยันซัพพลายเออร์ของคุณหรืออุปทานที่มีจริยธรรม LRQA สามารถสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ เพื่อระบุและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดและให้การรับประกันที่จำเป็นสำหรับการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านห่วงโซ่อุปทาน

หลังจากตรวจสอบและปรึกษาหารือเบื้องต้นแล้ว LRQA สามารถช่วยออกแบบโซลูชั่นทางธุรกิจที่พัฒนาให้กับองค์กรของคุณโดยเฉพาะ เพื่อให้แน่ใจว่าได้สร้างบริการการรับประกันตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ

มีอีกมากที่ต้องทำเพื่อให้องค์กรต่าง ๆ ลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็เพิ่มโอกาสสำคัญซึ่งได้รับจากห่วงโซ่อุปทานที่ประสบความสำเร็จ

บริการการรับประกันห่วงโซ่อุปทานของเราประกอบด้วย:

 • การพิสูจน์ยืนยันซัพพลายเออร์
 • จริยธรรมและอุปทานที่ยั่งยืน
 • การป้องกันข้อมูล
 • แบบแผนการรับประกันห่วงโซ่อุปทานโดยบุคคลที่สองตามความต้องการลูกค้าเพื่อรวมทั้งการดำเนินการที่หน้างานและพื้นที่ห่างไกล
 • การวิเคราะห์แนวโน้มและข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นโดยใช้ข้อมูลของห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับการรับประกัน
 • การให้บริการภาครัฐ
 • การประเมินผลการคืนสินค้า