การรับรอง

เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินและได้รับการอนุมัติด้านเทคนิคแล้ว เราจะมอบใบรับรองแก่คุณ ซึ่งจะมอบความน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้นของคุณจากแบรนด์ LRQA ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

มาตรฐานและแผนการที่เรามอบการรับรอง: