การต่ออายุใบรับรอง

การต่ออายุใบรับรองอาจเป็นช่วงเวลาที่ยากสักหน่อยสำหรับทุกองค์กร แต่ก็ถือว่าน่าตื่นเต้นได้เช่นกัน นี่เป็นโอกาสที่ทุกคนในองค์กรจะได้พุ่งเป้าหมายไปที่การทำให้ตรงตามความต้องการของการรับรอง

เป็นเวลาที่จะได้ย้ำเตือนให้บุคลากรได้ทราบถึงผลประโยชน์ และความสำคัญอย่างยิ่งของระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพที่จะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร เราจะแจ้งวิธีการต่ออายุใบรับรองให้ทราบระหว่างการเยี่ยมเยือนแบบเฉพาะเจาะจงตามปกติโดยเราจะพูดคุยถึงสิ่งที่จำเป็นและแนวทางที่องค์กรของคุณจะเปลี่ยนแปลงไป เราจะยึดถือข้อกำหนดในการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้เน้นย้ำอีกครั้งถึงความซื่อตรงของระบบของคุณ

การมองภาพกว้าง

ในขั้นตอนอื่น ๆ ของกระบวนการ เช่น ระหว่างการเยี่ยมเยือนแบบเฉพาะเจาะจงตามปกติ เราจะมุ่งเน้นเฉพาะส่วนที่สำคัญ ๆ สำหรับธุรกิจของคุณ แต่สำหรับการต่ออายุใบรับรอง เราจะมุ่งดูภาพที่กว้างขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงต่อกันภายในองค์กรของคุณมีความสอดคล้องด้วยดีตามที่ควรจะเป็น

ในหลายกรณี เราอาจต้องซักถามในกระบวนการเล็ก ๆ ที่อยู่รอบนอกองค์กร เราต้องมั่นใจว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างถูกต้องตามที่ควรจะเป็น และไม่มีอะไรเบี่ยงเบนออกไป

จึงเท่ากับว่าการเยี่ยมเยือนเพื่อต่อใบรับรองจะเป็นไปอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากกว่า ครอบคลุมกว้างกว่า และเกี่ยวข้องกับบุคลากรและแผนกมากขึ้น

ให้บุคลากรมีส่วนร่วม

การเยี่ยมเยือนลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่า บุคลากรทั้งองค์กรควรจะต้องรู้สาเหตุที่เราเข้าไปเยือน และเราจะทำอะไรบ้าง นี่เป็นโอกาสดีที่จะแจ้งให้ทุกคนทราบว่ากระบวนการนี้จะส่งผลดีต่อวิธีการทำงานของพวกเขาได้อย่างไร การออกใบรับรองใหม่ไม่ใช่กระบวนการอัตโนมัติ คุณจะต้องแสดงให้เห็นว่าคุณยังคงรักษามาตรฐานอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งความไม่แน่ใจนี้เองที่สามารถสร้างคุณค่าที่ดีได้

การต่ออายุใบรับรองสามารถสร้างแรงกระตุ้นผลักดันให้มีการรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่เป็นเวลานานแล้ว เพื่อทำให้แน่ใจว่าการต่ออายุใบรับรองเป็นไปอย่างเรียบร้อยด้วยดี

และนี่ยังเป็นช่วงเวลาที่องค์กรของคุณจะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนว่าส่วนใดที่ยังแข็งแกร่งดีอยู่ และส่วนใดที่ต้องลงมือแก้ไข คุณจะได้รับทราบข้อมูลสำคัญ ๆ ว่าคุณตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้ดีเพียงใด และมีปัญหาที่คุณต้องแก้ไขบ้างหรือไม่

ส่งสารออกไป

เวลาที่ผู้ประเมินของเรายื่นผลการตรวจสอบ จะเป็นโอกาสดีที่บุคลากรระดับสูงในองค์กรจะได้มีส่วนเกี่ยวข้อง นี่เป็นข้อความสำคัญที่ช่วยให้คุณปรับปรุงวิธีการทำงานได้

คุณควรประกาศผลการตรวจสอบออกไปให้ทั่วถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ แน่นอนว่าการต่ออายุใบรับรองเป็นเรื่องที่องค์กรของคุณสามารถภาคภูมิใจได้ ความสำเร็จในส่วนนี้จึงควรถูกเผยแพร่ออกไปให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมได้รับทราบทั่วกัน ซึ่งนั่นควรจะหมายถึงทุก ๆ คนในองค์กร

การต่ออายุใบรับรองเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ นี่เป็นการรับรองมาตรฐานโดยองค์กรอิสระที่แสดงให้เห็นว่ากระบวนการทำงานของคุณยังคงตอบสนองตามความต้องการของผู้ถือผลประโยชน์ร่วม ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบของคุณ

และยังทำให้องค์กรของคุณมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น ด้วยสถานะและคุณค่าของแบรนด์ LRQA

ผลประโยชน์

  • ระบบจัดการของคุณได้รับการออกแบบเพื่อรองรับความเสี่ยงที่ร้ายแรงที่สุดทางธุรกิจ
  • กระบวนการของคุณสร้างผลลัพธ์ตามที่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมต้องการให้วิธีก
  • ารบริหารจัดการของคุณสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง