การฝึกอบรม

เราจัดฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติของลูกค้าทั่วโลกเป็นภาษาต่าง ๆ นำโดยผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรมและผ่านการรับรอง หลายหลักสูตรของเราได้รับการรับรองโดยองค์กรผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในการประเมินระบบการจัดการของเรา

เรามีการจัดการฝึกอบรมทั้งในรูปแบบสาธารณะและภายในพื้นที่ รวมถึงบริการฝึกอบรมที่ออกแบบตามต้องการ อีกทั้งเรายังนำเสนอการฝึกอบรมทางวินัยที่หลากหลาย ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าเหมาะสมสำหรับบริษัทต่าง ๆ ขณะที่บริษัทเหล่านั้นรวมระบบการจัดการหลากหลายแบบไว้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ไม่ว่าคุณจะมีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจประเมินระบบจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพและความปลอดภัย เราก็มีหลักสูตรที่สามารถบูรณาการเข้ากับระบบของคุณได้

การฝึกอบรมภายใน

LRQA มีโซลูชันการฝึกอบรมภายในบริษัท พร้อมมอบหลักสูตรเฉพาะตัวให้แก่องค์กรของคุณ และช่วยให้คุณตอบรับความต้องการหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเฉพาะเจาะจง ผู้ฝึกอบรมของเราสามารถทำผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม และมุ่งเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม พวกเขาเป็นผู้ประเมินที่ปฏิบัติงานอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงมีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหาประเภทต่าง ๆ ที่คุณเผชิญในแต่ละวัน พวกเขาใช้ลักษณะความคิด ประสบการณ์จริง และตัวอย่างที่เป็นประโยชน์ เพื่อเน้นย้ำให้สิ่งที่คุณได้เรียนรู้ถูกส่งผ่านต่อไปยังสถานที่ทำงาน

การฝึกอบรมสาธารณะ

นอกจากนี้ เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมอีกหลากหลายประเภทที่เปิดรับผู้เข้าร่วมจากองค์กรต่าง ๆ มากมาย นี่อาจเป็นวิธีการที่ประหยัดต้นทุนในการฝึกอบรมอย่างมีเป้าหมาย สำหรับบุคลากรที่ต้องการพัฒนาทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน ยิ่งไปกว่านั้น เรายังสามารถจัดสรรการเรียนรู้ทางไกลในสาขาการจัดการคุณภาพและการรับรองมาตรฐานได้อีกด้วย

Training