หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ...

 • ผู้ที่รับผิดชอบในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจที่สูงขึ้น
 • ผู้ที่ต้องการแนวทางในการเฝ้าติดตามความพึงพอใจของลูกค้าในรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่แค่แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ผู้ที่มีคำร้องเรียนจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ แต่ยังไม่มีแนวทางหรือกระบวนการที่ชัดเจนในการจัดการคำร้องเรียนเหล่านั้น
 • ผู้ที่ดำเนินธุรกิจ online และต้องการวัดความพึงพอใจของลูกค้า

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย …

 • มาตรฐานที่เป็นแนวทางในการจัดการที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า
  • การกำหนด code of conduct
  • การจัดการคำร้องเรียนของลูกค้า
  • การเจรจาเพื่อยุติข้อโต้แย้ง
 • วิธีการในการเฝ้าติดตามและตรวจวัดความพึงพอใจของลูกค้า
 • กระบวนการด้านความพึงพอใจของลูกค้าในธุรกิจ online

สิ่งที่คุณควรจะต้องมีก่อนการอบรม …

 • ไม่มีความรู้พื้นฐานใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการเข้าอบรมในหลักสูตรนี้

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาในอนาคตของคุณ...

 • ISO 9001:2015 Implication for Quality Professionals
 • QMS Requirements Interpretation for Effective Internal Audit
 • Internal QMS Auditor

ระยะเวลาของหลักสูตร 

1 วัน

วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด ที่ตั้ง จองตอนนี้
Bangkok จองตอนนี้