การจัดทำและการปรับปรุงผังกระบวนการ

หลักสูตรนี้จำเป็นสำหรับคุณ ถ้า

  • คุณต้องการปรับปรุงความสามารถกระบวนการ เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ขององค์กร

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ คือ

  • ความสำคัญของการบริหารกระบวนการ
  • คำจำกัดความของกระบวนการ
  • ความแตกต่างระหว่างกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน
  • วิธีการจัดทำจุดมุ่งหมายของกระบวนการ, ขอบเขต และตัววัดที่เป็นไปได้
  • วิธีการประยุกต์เทคนิคต่างๆ ในการจัดทำผังกระบวนการปัจจุบัน
  • เทคนิคในการออกแบบกระบวนการ (ใหม่) หรือปรับปรุงกระบวนการ
  • วิธีการชี้บ่งประเด็น และความท้าทายในการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาต่อไปของคุณ

  • หลักสูตรต่างๆ ในการพัฒนาธุรกิจ

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน
วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด ที่ตั้ง จองตอนนี้
Bangkok จองตอนนี้
Bangkok จองตอนนี้