หลักสูตรนี้จำเป็นสำหรับคุณ ถ้า

 • คุณคือผู้จัดการของระบบการจัดการ หรือ ตัวแทนผู้บริหาร ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อการจัดการการบูรณาการระบบการจัดการ IATF 16949 กับ CSR ของลูกค้าต่างๆ
 • คุณมีความต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ VDA 6.3 ที่ กับระบบการจัดการด้านคุณภาพของคุณ

คุณจะได้เรียนรู้

 • การตรวจสอบกระบวนการเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ในเวทีการตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบที่เชื่อมโยงระหว่างการตรวจสอบระบบและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของกระบวนการในการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
 • หลักสูตรนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ บริษัท ที่กำลังมองหากระบวนการตรวจสอบกระบวนการ หลักสูตรนี้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจถึงข้อกำหนดในการตรวจสอบแนวคิดและบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ VDA 6.3 
 • หลักเกณฑ์การตรวจสอบของเยอรมันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการตรวจสอบกระบวนการระหว่างขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Phase) และระหว่างช่วงการผลิตแบบอนุกรม (Serial Production Phase)
 • แนวคิดและข้อกำหนด
 • วิธีการแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้งาน

คุณจำเป็นต้องมี

 • ความรู้ใน IATF 16949
 • ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและการรักษาระบบบริหารด้านคุณภาพ

การพัฒนาต่อไปของคุณได้แก่

 • IATF 16949 สำหรับผู้ตรวจประเมินภายใน
 • หลักสูตรอื่นๆ ของ Lloyd's Register ในปรับปรุงธุรกิจ

ระยะเวลาหลักสูตร

 • 1 วัน

การอบรมในบริษัทฯ

 • หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น การอบรมเฉพาะในบริษัทฯ ของคุณ สำหรับองค์กรที่มีระบบการจัดการคุณภาพ และมีบุคลการมากกว่า 5 คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานในการบูรณาการระบบการจัดการ IATF 16949 กับ CSR ของลูกค้าต่างๆ
วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด ที่ตั้ง จองตอนนี้
Bangkok จองตอนนี้
Bangkok จองตอนนี้