การพิสูจน์และการตรวจสอบ

ในแง่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ บริการการพิสูจน์และการตรวจสอบของเราช่วยให้คุณรักษากฎระเบียบต่าง ๆ และยังจะได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามความสมัครใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

การตรวจสอบ

การพิสูจน์ในบริบทของแผนการด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ จะรับรองข้อมูลการออกแบบและเอกสารของโครงการของคุณ ความเห็นในการตรวจสอบของเราจะยืนยันว่าคุณมีความสามารถที่จะกำจัดหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเกณฑ์ต่าง ๆ ดังที่ตกลงได้หรือไม่

การพิสูจน์ยืนยัน

การพิสูจน์ยืนยันจะให้ความมั่นใจว่าข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศที่คุณรายงานนั้นจะได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริง เที่ยงธรรม และเชื่อถือได้ และรับรองโดยระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินที่ประสบความสำเร็จ และได้รับการอนุมัติด้านเทคนิคแล้ว เราจะมอบรายงานการพิสูจน์ยืนยันให้แก่คุณ เพื่อให้ลูกค้า หน่วยงานด้านกฎระเบียบ และผู้ถือผลประโยชน์ร่วมอื่น ๆ ของคุณพอใจ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการการพิสูจน์และการตรวจสอบ โปรดเลือกสำนักงาน LRQA ในพื้นที่ของคุณจากรายการด้านบน หรือกรอกแบบฟอร์มสอบถามที่ด้านล่างของเพจนี้ให้ครบถ้วน

การพิสูจน์ยืนยันจาก LRQA ช่วยสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือในข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศของเรา เราจึงช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของพวกเขาได้เป็นผลสำเร็จ

Simon Mendes, ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์, LINPAC Allibert