เกี่ยวกับเรา

Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) คือผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านบริการประเมินอิสระ ประกอบด้วยการรับรอง การตรวจสอบ การพิสูจน์ และการฝึกอบรม สำหรับมาตรฐานและแผนการหลากหลายรูปแบบ โดยมีหน่วยงานรับรองคุณภาพกว่า 50 แห่งให้การยอมรับ

LRQA เป็นส่วนหนึ่งของ Lloyd's Register Group Limited Lloyd’s Register เป็นองค์กรระดับโลกที่มีพันธกิจในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน และสร้างความก้าวหน้าให้การศึกษาและการวิจัยในสาขาการคมนาคมและวิศวกรรมศาสตร์

สถานที่ดำเนินงานของเรา

LRQA เป็นองค์กรระดับโลก ดำเนินงานในกว่า 120 ประเทศ และสามารถให้บริการแบบเชื่อมโยงทั่วโลกสำหรับลูกค้าที่ประกอบการในหลายประเทศ เรามุ่งเน้นความจำเป็นของแต่ละท้องที่ ตอบรับความต้องการเฉพาะตัวของลูกค้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ ไม่ว่าพวกเขาจะประกอบกิจการที่ใด

วิธีดำเนินงานของเรา

กระบวนการประเมินอันเป็นเอกลักษณ์ของเราจะช่วยคุณจัดการระบบและความเสี่ยงของคุณ เพื่อพัฒนาและปกป้องประสิทธิภาพองค์กรของคุณทั้งในปัจจุบันและอนาคต นับจากที่ก้าวเข้าสู่ตลาดการรับรองมาตรฐานในปี 2004 การดำเนินงานส่วนนี้ของเราก็ได้กลายเป็นอิทธิพลสำคัญในอุตสาหกรรม และขยายการทำงานจากการรับรองมาตรฐานไปสู่วิธีการประเมินที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อให้คุณมั่นใจในกรณีต่าง ๆ ดังนี้:

  • มีศักยภาพพร้อมส่งมอบตามสัญญาที่ได้ทำไว้ เสริมสร้างชื่อเสียง ช่วยทำให้คำกล่าวอ้างของคุณเป็นจริง และสร้างความแตกต่างให้ตัวคุณเอง
  • เห็นผลประโยชน์ที่จับต้องได้จากคุณค่าของระบบจัดการ เชื่อมโยงผลประโยชน์ดังกล่าวเข้ากับการดำเนินงานด้านการเงินหรือการพัฒนาด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
  • พัฒนาศักยภาพของคุณเพื่อบริหารความเสี่ยงหลากหลายประการที่ไม่ใช่ด้านการเงิน
  • รู้สึกมั่นใจว่าระบบจัดการจะตอบสนองความต้องการของผู้ถือผลประโยชน์ร่วม

บุคลากรของเรา

LRQA เป็นผู้แรกที่ตอบสนองความต้องการด้านการรับรองมาตรฐานธุรกิจมาโดยต่อเนื่อง กว่า 25 ปีมานี้ บุคลากรของเราเป็น แถวหน้าในทุกครั้งของการพัฒนาครั้งใหญ่ ส่งผลให้อุตสาหกรรมการรับรองมาตรฐานอิสระเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ ในวันนี้ องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกสามารถวางใจให้เราช่วยเหลือวางระบบและการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานของผู้ถือผลประโยชน์ร่วม โดยมีมุมมองเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว"

รามีข้อมูลเชิงลึกในด้านเทคนิค จึงเข้าใจในอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบตลอดจนธุรกิจที่พวกเขาทำการประเมิน เมื่อคุณเชื่อมต่อความรู้ดังกล่าวนี้เข้ากับระบบและกระบวนการทำงานของคุณ เราจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบจัดการของคุณสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

นอกจากนี้ เรายังเป็นผู้ดำเนินการรายใหญ่ที่ยังผลต่อการพัฒนาและการปรับปรุงมาตรฐานและแนวทางที่เกี่ยวข้อง ในสาขาระบบการจัดการและการประเมินเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั่วโลก ในฐานะที่ผู้เชี่ยวชาญของเรามีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรม พวกเขาจึงมักเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการเชิงเทคนิคทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้รับรอง สภามาตรฐาน และกลุ่มภาคส่วนอุตสาหกรรมต่าง ๆ

เป็นอิสระและเป็นกลาง

ตลาดที่รับบริการจาก LRQA ต่างให้คุณค่าบริการของเราในแง่ความซื่อตรง สิ่งที่สำคัญในแง่นี้คือการที่เราจำเป็นต้องมองเห็นและตระหนักถึงผลประโยชน์ทับซ้อนในการให้บริการ และต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลเสียต่อความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ และไม่มีผลต่อการกระทำของเรา

โดยส่วนหนึ่งในการมุ่งมั่นรักษาความเป็นกลางของเรา ทำให้ฝ่ายบริหารระดับสูงของ LRQA ต้องมีคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระของตนเองที่เรียกว่าสภาเชิงเทคนิคทั่วไปของ LRQA เพื่อทำหน้าที่เป็นสภารักษาความเป็นกลาง LRQA จะคอยระบุหาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์และการให้บริการด้านการประเมิน การพิสูจน์ยืนยัน และการรับรอง ในกรณีที่พบความเสี่ยงที่อาจสูญเสียความเป็นกลาง เราจะเก็บบันทึกมาตรการสำหรับลบล้างหรือลดความเสี่ยงดังกล่าว พร้อมด้วยข้อมูลนำเสนอประสิทธิภาพของการใช้มาตรการนั้น ๆ สภาเชิงเทคนิคทั่วไปของ LRQA สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ว่านี้เพื่อทำการพิจารณา โดยนี่เป็นหนึ่งในกระบวนการทบทวนความเป็นกลางของผู้ตรวจสอบ การรับรอง และการดำเนินการตัดสินใจของ LRQA ที่ต้องดำเนินการเป็นระยะ

การปฏิเสธการรับรอง

ถ้าอยู่ในขั้นตอน การทำใบเสนอราคาและขั้นตอนการทำสัญญา หรือ อยู่ในระหว่างการตรวจรับรอง, LRQA จะไม่สามารถอนุญาตการรับรอง,เหตุผล ของการตัดสินใจนี้จะถูกสื่อสารไปที่องค์กรของท่าน