Lloyd's Register Group Limited

LRQA เป็นส่วนหนึ่งของ Lloyd's Register Group Ltd. Lloyd’s Register คือองค์กรระดับโลกที่มอบบริการรับรองมาตรฐานอิสระให้แก่บริษัทต่าง ๆ ที่มีการบริหารสินทรัพย์ความเสี่ยงสูงและการลงทุนสูงในภาคส่วนพลังงานและการคมนาคม เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม บริการของเราช่วยให้ลูกค้าสร้างโซ่อุปทานที่ปลอดภัย รับผิดชอบ และยั่งยืน

เป็นอิสระและเป็นกลาง

Lloyd's Register Group เป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการประเมินกระบวนการธุรกิจและผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาตรฐานที่ว่านี้อาจเป็นของหน่วยงานอิสระรายใหญ่หรือมาตรฐานที่เราเป็นผู้สร้างขึ้นมาเอง ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและก่อร่างขึ้นใหม่ ตลอดจนการดำเนินงานฝึกอบรมและการเลิกดำเนินงาน เรามุ่งที่จะมอบความครบวงจรและโซลูชันจัดการความเสี่ยงเพื่อช่วยให้คุณมั่นใจได้ในความปลอดภัย ความซื่อตรง และประสิทธิภาพการทำงานของสินทรัพย์และระบบต่าง ๆ

Lloyd’s Register มีชื่อเสียงในฐานะหน่วยงานอิสระที่มีแนวทางหลักการอันประกอบด้วยความปลอดภัย ความซื่อตรง และมาตรฐานระดับสูง ­ซึ่งเราได้สั่งสมมาเป็นเวลานานกว่า 250 ปี เราไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนภายใน เราจึงเป็นอิสระและเป็นกลางในทุกสิ่งที่เราทำ.

ประวัติที่เราภาคภูมิ

Lloyd's Register ใช้ชื่อและรากฐานมาจากร้านกาแฟในกรุงลอนดอนสมัยศตวรรษที่ 17 ของ Edward Lloyd ซึ่งเป็นสถานที่พบปะของเหล่าผู้ค้า บริษัทรับประกันการเดินทะเล และผู้อื่นที่อยู่ในแวดวงการเดินเรือ ในปี 1760 ลูกค้ารายหนึ่งของร้านกาแฟได้ก่อตั้ง 'สมาคมทะเบียน' ขึ้นเพื่อตรวจสอบเรือของผู้ค้าและ 'จำแนกประเภท' เรือตามสภาพที่เป็น

ทะเบียนเรือฉบับแรกถูกตีพิมพ์ขึ้นในปี 1764 จนกระทั่งช่วงต้นศตวรรษ 1900 ความชำนาญธุรกิจของ Lloyd's Register จึงแตกแขนงออกไปสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยเฉพาะในภาคส่วนพลังงาน และเรายังได้ขยายบริการให้ครอบคลุมการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้วย

ถึงวันนี้ Lloyd's Register เป็นเครื่องตอกย้ำหลักการที่ยึดมั่นมายาวนานที่ว่า วัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อประโยชน์แห่งสาธารณะ คือการช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินสำหรับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท และสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยในภาคส่วนดังกล่าวเหล่านั้น

มอบบริการยาวนานกว่า 250 ปีให้แก่องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก