วิธีการของเรา

กระบวนการประเมินอันเป็นเอกลักษณ์ของเราจะช่วยคุณจัดการระบบและความเสี่ยงของคุณ เพื่อพัฒนาและปกป้องประสิทธิภาพองค์กรของคุณทั้งในปัจจุบันและอนาคต

วิธีการของเราสร้างขึ้นบนหลักสามประการ และขยายขอบเขตออกไปมากกว่าแค่การรับรองมาตรฐาน แต่ยังรวมวิธีการประเมินผลที่ออกแบบเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถตอบวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ผ่านทาง:

ระเบียบวิธีประเมินความเสี่ยง

การพัฒนาความเข้าใจกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติการของคุณ ตลอดจนความรู้ของเราที่มีต่ออุตสาหกรรมของคุณ ช่วยให้การระบุความเสี่ยงที่สำคัญตรงกับภาคกลุ่มและองค์กรของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้การออกแบบระบบการจัดการได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อรับรองว่าจะรับผิดชอบและแก้ไขความเสี่ยงดังกล่าว อีกทั้งยังรับรองว่าระบบจะและยังคงสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม วิธีการนี้ช่วยให้คุณสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มพูนชื่อเสียงของคุณท่ามกลางผู้ถือผลประโยชน์ร่วม

LRQA มุ่งมั่นสนับสนุน Vodafone ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสำหรับการควบคุมดูแลบริการโทรคมนาคมคุณภาพสูง ไร้ปัญหาสะดุด ในประเทศกรีซ LRQA มีวิธีการที่สอดคล้องกับหลักการของบริษัทของเราอย่างสมบูรณ์ จึงกลายเป็นการประสานงานที่สร้างผลประโยชน์อย่างดียิ่ง

Konstantinos Panagos, ผู้จัดการระดับสูงฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, Vodafone ประเทศกรีซ

การตรวจประเมินเฝ้าติดตามแบบเฉพาะเจาะจง

กิจกรรมการตรวจประเมินของเราจะดำเนินการบนหัวข้อที่สำคัญของธุรกิจของคุณและตรวจสอบขอบเขตเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบการจัดการ โดยสร้างขึ้นจากวิธีการตามความเสี่ยง การรวมระเบียบวิธีประเมินความเสี่ยงในวิธีนี้จะรับรองกิจกรรมการประเมินที่จะเน้นไปยังสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อผู้ที่สำคัญที่สุด

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หากละเลย ระบบจัดการอาจลดประสิทธิภาพลงไปตามเวลา อย่างไรก็ตาม หากมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพก็จะเกิดประโยชน์เป็นสองเท่า:

  • ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมจะได้รับการปรับปรุงให้ได้ศักยภาพที่แท้จริง
  • การเพิ่มพูนประสิทธิภาพจะคงอยู่ในระยะยาว

ผลลัพธ์ที่ได้คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของระบบจัดการทุกรูปแบบ เป็นการรับรองว่าองค์กรจะมีขีดความสามารถอย่างแท้จริงที่ตรงกับพันธกิจขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต และสร้างความมั่นใจและวางใจได้ให้แก่ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม

สนองตอบความคาดหวังของผู้ถือผลประโยชน์ร่วม

ธุรกิจย่อมต้องมีผู้ถือผลประโยชน์ร่วมจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้มีอำนาจควบคุม และพนักงาน บุคคลดังกล่าวทั้งหมดต่างต้องการทราบว่าธุรกิจดำเนินอยู่อย่างมั่นคงเหมาะสม และได้รับการคุ้มครองจากความเสี่ยง

สิ่งที่สำคัญในระเบียบวิธีของเราคือการให้ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมได้มีหลักฐานว่าการลงทุนของพวกเขาได้รับการดูแล นั่นคือเหตุที่ทำให้การรับรองมาตรฐานจาก LRQA เป็นผลประโยชน์ที่สำคัญ เพราะเป็นการแจ้งให้ผู้ถือผลประโยชน์ร่วมได้ทราบว่าคุณตั้งมาตรฐานไว้ที่ระดับสูงมาก พวกเราที่ LRQA ไม่เพียงแต่พิสูจน์ยืนยันว่าระบบต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่เรายังก้าวไกลไปกว่านั้น โดยให้ 'คุณค่าเสริม' มากกว่าที่คุณคาดหวังจากกระบวนการประเมินรูปแบบเดิม ๆ:

  • การประเมินที่เป็นกลาง ที่คุณไว้วางใจได้
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพระบบของคุณ จากความรู้และความชำนาญเชิงเทคนิคจากผู้ประเมินของเรา
  • ความน่าเชื่อถือที่มากกว่า - LRQA เป็นแบรนด์ที่ได้รับการเชื่อถือในระดับโลก มีแฟ้มประวัติผลงานที่ประกอบด้วยลูกค้าชื่อดังจากนานาประเทศ

การรับรองมาตรฐานของ LRQA แตกต่างอย่างไร?

LRQA นำเสนอวิธีการนี้ออกสู่ตลาดการรับรองมาตรฐานในปี 2004 การริเริ่มของเราครั้งนั้นมีอิทธิพลสำคัญต่อแวดวงอุตสาหกรรม ขยายขอบเขตออกไปมากกว่าแค่การรับรองมาตรฐาน แต่รวมถึงวิธีการประเมินที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้วย

เราปรับปรุงการประเมินของเราให้สอดคล้องกับธุรกิจของคุณ ตลอดจนภาคส่วนธุรกิจ ระดับความสมบูรณ์ และเป้าหมาย ซึ่งอาจหมายถึงการช่วยให้คุณได้รับการรับรอง หรืออาจหมายถึงการช่วยให้คุณใช้ระบบจัดการได้อย่างสอดคล้องกับกลยุทธ์และมีความหมายมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญคือปัจจัยที่ถูกต้องสำหรับองค์กรของคุณ ณ ปัจจุบัน

เรามองเห็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

LRQA มีวิธีการที่จะเน้นย้ำปัจจัยที่สำคัญสูงสุด เราใช้วิธีการที่เป็นระบบในการวินิจฉัยความเสี่ยงที่ธุรกิจของคุณต้องประสบ เพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงการประเมินให้สอดคล้องกับความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของระบบจัดการของคุณได้โดยตรง

วิธีดำเนินงานของเราเป็นอย่างไร?

เราสร้างความสอดคล้องกับมาตรฐานในทุกสิ่งที่เราทำ LRQA จึงเปลี่ยนการประเมินให้กลายเป็นเครื่องมือจัดการอันทรงพลังเพื่อปรับปรุงและปกป้องประสิทธิภาพการทำงาน จากการทำความเข้าใจสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงต่อองค์กรและผู้ถือหุ้นของคุณ เราจะช่วยให้คุณพัฒนาระบบจัดการและธุรกิจของคุณไปได้อย่างพร้อมเพรียงกัน