มูลนิธิ Lloyd's Register

มูลนิธิ Lloyd's Register เป็นองค์กรการกุศลที่ลงทุนในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี เพื่อสาธารณประโยชน์ของคนทั่วโลก

แม้จะเพิ่งก่อตั้งเป็นมูลนิธิเมื่อปี 2012 แต่ประวัติความเป็นมาของเราไล่ย้อนกลับไปได้ถึงปี 1760 ผ่าน Lloyd's Register องค์กรสาธารณประโยชน์ในภาคส่วนการเดินทะเลและพลังงาน อีกทั้งเรายังสืบทอดและก่อตัวขึ้นจาก Lloyd's Register Educational Trust องค์กรการกุศลที่ดำเนินงานระหว่างปี 2004 - 2013

เชิญที่ เว็บไซต์มูลนิธิ Lloyd's Register เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม